Jak wyglądają awanse i przyznanie stopnia w Policji?

Zgodnie z powszechnie panującą opinią, każdy policjant powinien otrzymać awans po odpracowaniu z góry ustalonej ilości lat. W praktyce okazuje się, że zdolni policjanci awansują znacznie szybciej, a niektórzy z nich mogą czekać na awans znacznie dłużej niż założona norma.

Moment awansu policjanta na kolejny stopień jest podyktowany stażem pracy oraz opinią służbową, która wydają przełożeni. Nadanie kolejnego stopnia w Policji nie może nastąpić szybciej niż ustawowo określone normy:

 • posterunkowy – 1 rok,
 • starszy posterunkowy – 1 rok,
 • sierżant – 2 lata,
 • starszy sierżant – 2 lata,
 • sierżant sztabowy – 2 lata,
 • młodszy aspirant – 3 lata,
 • aspirant – 3 lata,
 • starszy aspirant – 2 lata,
 • aspirant sztabowy – 4 lata,
 • podkomisarz – 3 lata,
 • komisarz – 4 lata,
 • nadkomisarz – 4 lata,
 • podinspektor – 3 lata,
 • młodszy inspektor – 4 lata,
 • inspektor – 4 lata.

Z tego wynika, że dopiero po 42 latach służby można zostać inspektorem Policji. Jednak kariera przebiega różnie i może zostać przyspieszona przez odbycie szkolenia w szkole oficerskiej.

Funkcjonariusze mogą zostać mianowani na wyższe stanowiska w trybie przyspieszonym, na przykład za wyjątkowe poświęcenie służbie.

Policyjne stopnie przyznawanie są dożywotnio. Nawet policjanci, którzy zostali zwolnieni ze służby mogą posługiwać się przyznanym stopniem, ale z dopiskiem „w stanie spoczynku”. Utracić go można jedynie poprzez prawomocny wyrok, który został wydany na policjanta za przestępstwa, którymi kierowały „niskie pobudki”. Drugim powodem jest utracenie polskiego obywatelstwa.

Mianowanie na stopień

Policjanci mianowani są na kolejne stanowiska poprzez wniosek złożony przez ich przełożonych. Same mianowania mają charakter fakultatywny, czyli są całkowicie zależne od bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza. Oprócz tego, mianowany musi spełnić określone wymagania określone w przepisach, czyli np. odpowiedni staż pracy.

Jednocześnie należy wspomnieć, że określony w przepisach staż pracy potrzebny do awansu nie rodzi obowiązku mianowania funkcjonariusza na wyższy stopień. Jak już wspomnieliśmy, awanse mają wyłącznie charakter fakultatywny i mogę zostać przyspieszone jak i opóźnione.

Policjanci wzorowo pełniący swoją służbę i stale rozwijający swoje umiejętności mogą liczyć na szybkie awanse w strukturach Policji. Jednak to wymaga poświęcenia, które jest wynagradzane wyższym stopniem i tym samym odpowiednio wyższymi zarobkami.

Utrata stopnia

Kara dyscyplinarna to jedna z możliwości utraty stopnia, która może zostać nałożona przez przełożonego funkcjonariusza. „Dyscyplinarka” wiąże się z wydaleniem ze służby lub przydzieleniem obowiązków funkcjonariusza niższego stopnia.

Decyzje o obniżeniu stopnia, w większości wydaje Komendant Główny Policji. W przypadku spraw funkcjonariuszy na stanowiskach generalnego inspektora oraz nadinspektora Policji, decyzyjny jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Przywrócenie stopnia

Policjanci mogą utracić stopień na wiele sposobów i może on również zostać przywrócony. Stopień przywraca się w przypadku uchylenia:

 • prawomocnego wyroku skazania na pozbawienie praw publicznych;
 • prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolność popełnione z niskich pobudek;
 • decyzji pozbawienia stopnia;
 • kary dyscyplinarnej obniżenie stopnia w Policji.

W przypadku oficerów, decyzja należy do Komendanta Głównego Policji. Decyzje o pozostałych przypadkach podoficerów i niższych stopniem policjantów pozostawia się ich bezpośrednim przełożonym.

Co składa się na wynagrodzenie policjanta?

- podstawowa pensja;

- dodatek za stopień;

- dodatek funkcyjny;

- dodatek za staż;

- mundurówka;

- trzynastka;

- świadczenia socjalne.


Powiązane artykuły:

Zarobki policjantów w 2024 roku – ile można zarobić w Policji?

Jak dostać się do policji kryminalnej? Praca w Wydziale Kryminalnym Policji

Jak zostać oficerem Policji?

Testy do Policji w 2024 - sprawdź swoją wiedzę online

Emerytura policyjna – zasady przyznawania oraz jej wysokość