Pełnienie służby jako funkcjonariusz Straży Granicznej nie jest łatwe. Równie wymagające są wymogi, jakie stawiają przed kandydatami testy fizyczne i egzaminy. Sprawdzają one wiedzę ogólną i znajomość jednego z wybranych języków. Jak przygotować się do testów?
Czytaj dalej