Testy do Policji w 2021 roku nie różnią się wiele od tych z poprzednich lat. Podzielone są na trzy etapy, które trzeba zaliczyć na możliwie najwyższą ilość punktów. Spodziewać się można jedynie ponownego obniżenia wymagań od kandydatów na testach fizycznych, do czego tendencja widoczna jest od ostatnich kilku lat.

Kim jest policjant i na czym polega jego praca?

Policjanci to osoby które swoją postawą i zachowaniem godnie reprezentują organ państwowy służąc społeczeństwu. Odpowiednio wyszkoleni i uzbrojeni są fundamentem bezpiecznego i stabilnego państwa. Do podstawowych zadań policjantów należy:

- wykrywanie i walka z przestępczością;

- dbanie o bezpieczeństwo publiczne;

- ściganie osób poszukiwanych;

- poszukiwanie osób uznanych za zaginione;

- działalność antykryzysowa w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

- działalność antyterrorystyczna;

- działania prewencyjne;

- ochrona osób i mienia;

- edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa.

Lwia część pracy jaką wykonują policjanci dotyczy procedur i tzw. papierkowej roboty. Poprawna dokumentacja i raportowanie jest podstawą do podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępczości. Każdy przyszły policjant musi być na to przygotowany i zdawać sobie sprawę, że codzienna praca w Policji za nic ma się do odcinków serialu nowojorskiego CSI czy Wydziału Śledczego.

Struktury organizacyjne policji

Policjanci zatrudnieni w strukturach zajmują się nie tylko walką z przestępczością. Policja dzieli się na wydziały. Każdy z nich ma równie odpowiedzialne zadanie, które mają na celu poprawne funkcjonowanie całej struktury.

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

- służba śledcza, podstawowym zadaniem pracującym w niej policjantów jest prowadzenie postępowań przygotowawczych w formie dochodzeń i śledztw;

- służba kryminalna, prowadzą oni czynności zmierzające do ustalenia sprawców przestępstw, ustalaniu miejsc pobyt i zatrzymywaniu osób przez nich poszukiwanych;

- służba prewencyjna, do ich zadań należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie zgromadzeń i imprez masowych, ochrona porządku publicznego w trakcie trwania kataklizmów i prowadzenie pościgów za przestępcami;

- służba wspomagająca, czyli wspierającym pozostałe wydziały w zakresie technicznym, organizacyjnym i logistycznym.

W struktury Policji wchodzą również ośrodki szkolenia, szkoły policyjne, instytuty badawcze, policja sądowa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, wyodrębnione oddziały prewencji i oddziały antyterrorystyczne.

Jak wyglądają testy do Policji?

Testy na policjanta stanowią duże wyzwanie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, nawet dla tych którzy przygotowali się na każdą ewentualność. Obecnie składają się one z czterech punktowanych etapów:

- Test Sprawności Fizycznej;

- Test Wiedzy Ogólnej;

- Testy psychologiczne;

- Rozmowa kwalifikacyjna, dawniej nazywany był wywiadem zorganizowanym.

Test Sprawności Fizycznej, czyli TSF polega na pokonaniu toru przeszkód. Składa się on z różnorodnych ćwiczeń, takich jak: przewroty w tył i w przód, bieg wahadłowy, rzuty piłką lekarską i „brzuszki” z nią, przeniesienie 28-kilowego manekina i ćwiczeniach na skrzyni gimnastycznej. Czas na pokonanie całego toru to maksymalnie 1 minuta i 41 sekund.

Każde z ćwiczeń musi zostać wykonane poprawnie, inaczej może nie zostać zaliczone. Zarówno kobiety jak i mężczyźni mają jednakowe warunki zaliczenia egzaminu.

Test wiedzy do Policji, po pokonaniu toru przeszkód przychodzi czas na popisanie się wiedzą. Test jednokrotnego wyboru składa się z 40 pytań zamkniętych z czterema możliwymi odpowiedziami. Maksymalna ilość punktów do uzyskania jest równa ilości pytań. Pytania są z zakresu funkcjonowania Policji.

Większość pytań jest tworzona na bazie Ustawy o Policji i Konstytucji Rzeczypospolitej. Przed egzaminem warto również sięgnąć do innych źródeł, takich jak: Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Ustawa o Radzie Ministrów, Ustawa o powszechnych obowiązku obrony Rzeczypospolitej, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, Ustawa o strażach gminnych, Ustawa o broni palnej, Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego, Ustawa o zgromadzeniach i również do Ustawy o ruchu drogowym.

Test psychologiczny jest przedostatnim punktem testu. Sprawdza on psychologiczne aspekty naszej osobowości i naturalne predyspozycje do zawodu. Obecnie obowiązująca formuła testu obejmuje: test na inteligencję, test psychologiczny i rozmowę z psychologiem.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich trzech etapów pozostaje nam tylko uczestnictwo w tzw. „wywiadzie zorganizowanym”. Testuje on naszą odporność na stres. Uczestniczy w nim wykwalifikowany psycholog i policjant, którzy poddają próbie Twoje nerwy i obserwują reakcje.

Policyjne testy psychologiczne zasługują na opisanie w osobnym artykule. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym materiałem już wkrótce.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy jeden z naszych przykładowych testów do Policji abyście mogli sprawdzić swoją wiedzę.

Rozwiąż przykładowy test do Policji

Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż przykładowy test do Policji. Taki zestaw pytań może trafić się na Twoim egzaminie z wiedzy!

Przykładowe testy do Policji


Powiązane artykuły:

Jak dostać się do policji kryminalnej? Praca w Wydziale Kryminalnym Policji

Jak zostać oficerem Policji?

Test matryc Ravena. Jak wygląda i jak to jest z odpowiedziami?