Testy do Policji w 2024 roku nie różnią się wiele od tych z poprzednich lat. Podzielone są na trzy etapy, które trzeba zaliczyć na możliwie najwyższą ilość punktów. Spodziewać się można jedynie ponownego obniżenia wymagań od kandydatów na testach fizycznych, do czego tendencja widoczna jest od ostatnich kilku lat. Czy to dobrze, czy źle - każdy ubiegający się o pracę w Policji kandydat oceni już samodzielnie. Zdania na ten temat są bardzo podzielone. Sprawdźmy zatem dokładnie, na jakie zadania przygotować się muszą osoby, dla których praca w Policji stanowi spełnienie marzeń.

Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż przykładowy test do Policji. Taki zestaw pytań może trafić się na Twoim egzaminie z wiedzy!

Przykładowe testy do Policji

Kim jest policjant i na czym polega jego praca?

Policjanci to osoby które swoją postawą i zachowaniem godnie reprezentują organ państwowy służąc społeczeństwu. Odpowiednio wyszkoleni i uzbrojeni są fundamentem bezpiecznego i stabilnego państwa. Do podstawowych zadań policjantów należy:

 • wykrywanie i walka z przestępczością;
 • dbanie o bezpieczeństwo publiczne;
 • ściganie osób poszukiwanych;
 • poszukiwanie osób uznanych za zaginione;
 • działalność antykryzysowa w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
 • działalność antyterrorystyczna;
 • działania prewencyjne;
 • ochrona osób i mienia;
 • edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa.

Lwia część pracy jaką wykonują policjanci dotyczy procedur i tzw. papierkowej roboty. Poprawna dokumentacja i raportowanie jest podstawą do podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępczości. Każdy przyszły policjant musi być na to przygotowany i zdawać sobie sprawę, że codzienna praca w Policji za nic ma się do odcinków serialu nowojorskiego CSI czy Wydziału Śledczego.

Kolejna kwestia dotyczy napiętego trybu pracy, który nie zawsze idzie w parze z relacjami rodzinnymi. Praca policjanta wymaga dyspozycyjności, na czym często cierpią relacje prywatne z najbliższymi. Osoba ubiegająca się o start zawodowy w Policji musi liczyć się z pewnymi wyrzeczeniami oraz obowiązkiem stawiania swojej pracy bezwzględnie na pierwszym miejscu. Jest to praca wymagająca ogromnej skrupulatności, poświęcenia oraz terminowości.

Struktury organizacyjne policji

Policjanci zatrudnieni w strukturach zajmują się nie tylko walką z przestępczością. Policja dzieli się na wydziały. Każdy z nich ma równie odpowiedzialne zadanie, które mają na celu poprawne funkcjonowanie całej struktury.

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

 • służba śledcza, podstawowym zadaniem pracującym w niej policjantów jest prowadzenie postępowań przygotowawczych w formie dochodzeń i śledztw;
 • służba kryminalna, prowadzą oni czynności zmierzające do ustalenia sprawców przestępstw, ustalaniu miejsc pobyt i zatrzymywaniu osób przez nich poszukiwanych;
 • służba prewencyjna, do ich zadań należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie zgromadzeń i imprez masowych, ochrona porządku publicznego w trakcie trwania kataklizmów i prowadzenie pościgów za przestępcami;
 • służba wspomagająca, czyli wspierającym pozostałe wydziały w zakresie technicznym, organizacyjnym i logistycznym.

W struktury Policji wchodzą również ośrodki szkolenia, szkoły policyjne, instytuty badawcze, policja sądowa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, wyodrębnione oddziały prewencji i oddziały antyterrorystyczne.

Jak wyglądają testy do Policji w 2024 roku?

test wiedzy do policji

Testy na policjanta stanowią duże wyzwanie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, nawet dla tych którzy przygotowali się na każdą ewentualność. Obecnie składają się one z czterech punktowanych etapów:

 • Test Sprawności Fizycznej;
 • Test Wiedzy Ogólnej;
 • Testy psychologiczne;
 • Rozmowa kwalifikacyjna, dawniej nazywany był wywiadem zorganizowanym.

Test Sprawności Fizycznej, czyli TSF polega na pokonaniu toru przeszkód. Składa się on z różnorodnych ćwiczeń, takich jak: przewroty w tył i w przód, bieg wahadłowy, rzuty piłką lekarską i „brzuszki” z nią, przeniesienie 28-kilowego manekina i ćwiczeniach na skrzyni gimnastycznej. Czas na pokonanie całego toru to maksymalnie 1 minuta i 41 sekund.

Każde z ćwiczeń musi zostać wykonane poprawnie, inaczej może nie zostać zaliczone. Zarówno kobiety jak i mężczyźni mają jednakowe warunki zaliczenia egzaminu.

Nie da się ukryć, że w Testach Sprawności Fizycznej wygrywają ci, którzy od najmłodszych lat są oswojeni ze sportem i sprawność fizyczną uznają za jeden z najważniejszych czynników życiowych. Osoby, które do momentu podjęcia decyzji o wstąpieniu do Policji raczej nie podejmowały aktywności fizycznej fizyczną, przy wykonywaniu zadań wymagających ponadprzeciętnej sprawności będą miały gorsze wyniki.

Test wiedzy do Policji z odpowiedziami, po pokonaniu toru przeszkód przychodzi czas na popisanie się wiedzą. Test jednokrotnego wyboru składa się z 40 pytań zamkniętych z czterema możliwymi odpowiedziami. Maksymalna ilość punktów do uzyskania jest równa ilości pytań. Pytania są z zakresu funkcjonowania Policji.

Opracowane testy do policji wraz z odpowiedziami są dostępne w naszej ofercie

Zobacz więcej

Większość pytań jest tworzona na bazie Ustawy o Policji i Konstytucji Rzeczypospolitej. Przed egzaminem warto również sięgnąć do innych źródeł, takich jak: Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Ustawa o Radzie Ministrów, Ustawa o powszechnych obowiązku obrony Rzeczypospolitej, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, Ustawa o strażach gminnych, Ustawa o broni palnej, Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego, Ustawa o zgromadzeniach i również do Ustawy o ruchu drogowym.

Przed przystąpieniem do testu wiedzy o Policji warto zaznajomić się z wieloma zasadami pracy i zatrudnienia. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

 • w jakich miejscach i sytuacjach zabrania się umundurowanym policjantom określonych zachowań, które naruszają powagę munduru
 • w jakich sytuacjach dopuszczalne jest użycie broni palnej bez ostrzeżenia
 • jakie są podstawowe zasady ochrony imprez masowych przy utrudnionych warunkach pogodowych
 • jakie są wyjątkowe sytuacje, gdy nie można się zdecydować na środki przymusu bezpośredniego
 • po jakim okresie pracy można awansować w Policji
 • jakie wymagania wiążą się z posiadaniem poszczególnych stopni Policjanta
 • jakie dokumenty regulują policyjną emeryturę
 • czy policjant może zatrzymać wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem
 • kiedy można zatrzymać dowód rejestracyjny na tablicach konsularnych
 • z jakimi organami porządku publicznego może współpracować Policja

Planując w przyszłości pracę w Policji, trzeba pamiętać o tym, że na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 2012 roku, dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów starających się o przyjęcie do służby w Policji wszystkie pytania wchodzące w skład testu wiedzy przygotowywane są przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Przy tworzeniu serii pytań testowych biorą udział także inne, wcześniej zgłoszone jednostki szkoleniowe. Dzięki temu testy wiedzy, przygotowywane przez wykwalifikowanych specjalistów odznaczają się wysokim poziomem i profesjonalizmem. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby się zaznajomić z aktualną bazą pytań do testu wiedzy o Policji, zapraszamy na oficjalną stronę internetową Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Test psychologiczny jest przedostatnim punktem testu. Sprawdza on psychologiczne aspekty naszej osobowości i naturalne predyspozycje do zawodu. Obecnie obowiązująca formuła testu obejmuje: test na inteligencję, test psychologiczny i rozmowę z psychologiem.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich trzech etapów pozostaje nam tylko uczestnictwo w tzw. „wywiadzie zorganizowanym”. Testuje on naszą odporność na stres. Uczestniczy w nim wykwalifikowany psycholog i policjant, którzy poddają próbie Twoje nerwy i obserwują reakcje.

Testy psychologiczne dla Policji 2024 - z czego się składają i dlaczego się je wykonuje?

testy psychologiczne do policji

Wielu kandydatów do służb policyjnych najbardziej obawia się właśnie testów psychologicznych, uznając je za najbardziej skomplikowane, podchwytliwe i pełne pułapek, z których nawet najdrobniejsze mogą przesądzić o dalszej przyszłości zawodowej. Testy psychologiczne przeznaczone dla przyszłych policjantów są przygotowywane przez najlepszych specjalistów z dziedziny polskiej psychologii. Na ich podstawie ocenia się czy dany kandydat:

 • odznacza się właściwymi zdolnościami intelektualnymi
 • potrafi odpowiednio zachować się w różnych sytuacjach społecznych
 • potrafi reagować z empatią
 • jest na tyle opanowany, że potrafi opanować agresję
 • łatwo komunikuje się z innymi ludźmi, mówi prawdę
 • potrafi działać w oparciu również o inteligencję emocjonalną
 • jest w pełni stabilny psychicznie
 • nie zmaga się z zaburzeniami dysocjacyjnymi, nie jest psychopatą, socjopatą, nie zmaga się z zaburzeniami kompulsywnymi, a także nerwicą natręctw, różnymi lękami
 • umie zachować opanowanie w stresujących sytuacjach
 • potrafi w zdrowy sposób współpracować w grupie lub zmaga się z wykluczeniem społecznym
 • tworzy swój nieprawdziwy obraz na podstawie mitomanii

Testy policyjne jako wykrywacz kłamstw u kandydatów do zawodu

Spektrum wszelkich zaburzeń i nieprawidłowości, które wykrywają testy psychologiczne, jest bardzo szerokie. Powiększało się ono z biegiem lat w miarę kolejnych odkryć naukowych z dziedziny psychologii oraz psychiatrii. Ludzie w naturalny sposób miewają skłonności do kłamstw, nieuczciwych posunięć w kontaktach społecznych, ustawicznego doszukiwania się korzyści materialnych w sytuacjach, gdy takie zachowanie nie jest pożądane. Do tego dochodzi także zbyt słaba wola i brak asertywności. W takich sytuacjach często okazuje się, że kandydat do pracy w Policji nie radzi sobie z wykonywaniem zadań, podchodzi do nich nieodpowiedzialnie, nie potrafi zapamiętać najprostszych rzeczy i często myli się przy wykonywaniu nawet mało skomplikowanych zadań.

Testy psychologiczne a zaburzenia zdrowia

Wzorzec idealnego policjanta w oczach najwyższych policyjnych władz jest jasno określony i ukierunkowany. Dlatego przygotowuje się zadania potrafiące wykryć wiele zaburzeń, także istniejących w postaci ADHD i tych świadczących o pewnych spektrach autyzmu, np. zespole Aspergera. Na pierwszy rzut oka wszyscy chętni do pracy w Policji wydają się idealni, bez wad, komunikatywni i empatyczni. Dopiero testy psychologiczne odsłaniają prawdziwą ludzką naturę, pod którą kryje się wiele demonów, traum i emocjonalnych zawirowań, które pozostają w ludzkiej psychice już na resztę życia.

Jakie jest najskuteczniejsze i najpopularniejsze narzędzie do testów psychologicznych?

Obecnie testy psychologiczne uznawane są za najskuteczniejszą metodę badań psychologicznych dla osób planujących karierę w Policji oraz innych środowiskach zawodowych, gdzie praca odbywa się w specyficznych warunkach i niesie ze sobą obciążenia fizyczne i psychiczne. Powtarzalność niektórych pytań może irytować, ale jest jak najbardziej uzasadniona. Dzięki takiemu zabiegowi szybko rozszyfrowuje się, czy kandydat do Policji pisze prawdę i czy odznacza się dobrym poziomem koncentracji. Temperament psychologiczny osób poddawanym testom można również określić na podstawie reakcji na pytania nietypowe, zaskakujące, wymagające obrazowego myślenia i analitycznego podejścia. Test psychologiczny jest niezawodny w zastosowaniu, wyniki są niepodrabialne i jednoznaczne. Rozwiązujący go muszą polegać jedynie na własnej wiedzy oraz emocjach, bo tak naprawdę nie mają świadomości, które z odpowiedzi stanowią klucz otwierający drzwi do kariery w Policji, a które stanowczo dyskwalifikują już na wstępie.

Czym jest wywiad zorganizowany?

rozmowa kwalifikacyjna do policji

Wywiadem zorganizowanym nazywamy po prostu rozmowę kwalifikacyjną. Policjanci w jej trakcie starają się dowiedzieć, dlaczego wybraliśmy właśnie taki sposób na karierę i co nas do tego zmotywowało. Z kolei za ocenę stanu zdrowia osoby ubiegającej się o pracę w Policji odpowiada komisja lekarska, biorąc pod uwagę wszystkie cechy fizyczne i psychiczne. Test psychologiczny niesie ze sobą prawdziwe wyzwanie, ponieważ tworzy syntezę zadań z dziedziny matematyki oraz pytań z zakresu psychologii. O inteligencji kandydatów świadczyć może np. umiejętność dokonywania szybkich obliczeń matematycznych, wyciągania wartości procentowych, średnich czy cząstkowych.

Rozmowa kwalifikacyjna - jakie pytania można na niej usłyszeć?

Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej podczas testu dla kandydatów ubiegających się o pracę w Policji należy przygotować się na szereg charakterystycznych pytań padających ze strony komisji:

 1. Jakie są powody poszukiwania pracy w Policji?
 2. Jakie jest dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata?
 3. Mocne i słabe strony - po kilka przykładów?
 4. Dlaczego kandydat chce zdobyć zatrudnienie w innej miejscowości, niż ta, w której mieszka?
 5. Jaki jest stosunek kandydata do braku szacunku wobec pracy Policji u innych ludzi?
 6. Co dla kandydata było największą życiową porażką?
 7. W jakich życiowych sytuacjach kandydat musiał wykazać się ekstremalnie twardym charakterem, siłą i zdecydowaniem?
 8. Jakie są traumatyczne wspomnienia?
 9. W jaki sposób kandydat rozwiązuje sytuacje konfliktowe?
 10. Jaka była dotychczas najtrudniejsza sytuacja życiowa?
 11. Czy praca w Policji bywa tematem rozmów z najbliższymi?
 12. Jaka jest reakcja kandydata na krytykę oraz sytuacje stresowe?
 13. Czy kandydat może dostrzec w sobie cechy dobrego pracownika Policji?
 14. Czy cecha zwana wrażliwością jest potrzebna Policjantowi?
 15. Jakie są zadania prewencji?
 16. Czy ze wszystkimi ludźmi można się porozumieć?
 17. Jakie są plany kandydata w wypadku, gdy nie uda mu się dostać do pracy w Policji?
 18. Czy w przeszłości ktoś z rodziny zajmował się zawodowo pracą w Policji?
 19. Czy dyspozycyjność to ważny aspekt w karierze każdego Policjanta?
 20. Ile powinien zarabiać policjant rozpoczynający karierę?

Jeśli kandydat przejdzie pozytywnie przez zaprezentowany zestaw pytań na wszystkich etapach, zdobywa odpowiednio wysoką liczbę punktów, która uplasuje go wśród najlepszych uczestników testów.

Gotowe testy do Policji z odpowiedziami - czy zwiększają szansę na dostanie się do Policji?

Gotowe testy do Policji wraz z odpowiedziami są znakomitym źródłem wiedzy, którą powinien przyswoić sobie każdy, kto zainteresowany jest karierą w Policji. Wyróżnić możemy określone rodzaje gotowych testów z odpowiedziami, dzięki czemu poziom wiedzy można ubogacić o wiele istotnych szczegółów. Testy dostępne w naszej ofercie:

Ogromne zainteresowanie gotowymi testami do Policji każdego roku jest najlepszym dowodem na to, że są bardzo pomocne w poznawaniu tajników pracy policjanta. Wiadomo, że z czasem wiele się zmienia, nasze testy są cyklicznie aktualizowane, aby podnieść ich poziom merytoryczny oraz praktyczny i dostosować je do aktualnych standardów.

Na bazie starszych informacji można dowiedzieć się wielu istotnych dla tego zawodu szczegółów, które na pewno w przyszłości znajdą zastosowanie w realnych sytuacjach.

Psychologowie, a także sami policjanci z wieloletnim stażem sami polecają gotowe testy jako trening przed przystąpieniem do ostatecznego egzaminu przed komisją. To chyba najlepsza rekomendacja.

Rozwiąż przykładowy test do Policji

Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż przykładowy test do Policji. Taki zestaw pytań może trafić się na Twoim egzaminie z wiedzy!

Przykładowe testy do Policji


Powiązane artykuły:

Jak dostać się do policji kryminalnej? Praca w Wydziale Kryminalnym Policji

Jak zostać oficerem Policji?

Test matryc Ravena. Jak wygląda i jak to jest z odpowiedziami?