Praca w korpusie oficerskim Policji

Wielu kandydatów na policjanta marzy o awansie w szeregach Policji. Wiąże się to ze znacznie wyższymi zarobkami, pewną państwową posadą oraz ciekawszymi, ale bardziej odpowiedzialnymi obowiązkami. Jak więc zostać oficerem Policji? Metod jest kilka, ale jest ich zdecydowanie więcej niż jeszcze kilka lat temu, kiedy praktycznie jedyną możliwością było pięcie się po szczeblach kariery od szeregowego policjanta.

Perspektywa pracy w Policji jest niemal pewna, gdyż nabór trwa niemal nieprzerwanie. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć warunki zostania oficerem Policji.

Jak zostać oficerem Policji? Pierwsza opcja

Do niedawna jedyną możliwością dołączenia do korpusu oficerskiego było pięcie się po szczeblach kariery. Podążając tą drogą stopień oficerski można otrzymać dopiero po kilku-kilkunastu latach służby w Policji. Trzeba też dodać, że nie każdy policjant zostaje oficerem w swojej karierze.

Co mówi Ustawa o Policji o awansie na oficera Policji?

Art. 50 Ustawy o Policji – „Na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji może być mianowany policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1, ukończył studia w Wyższej Szkole Policji lub szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych, został mianowany lub powołany na stanowisko, dla którego został określony stopień w korpusie oficerów Policji, i złożył egzamin oficerski".

Z tego artykułu można wywnioskować, że każdy ubiegający się o status oficera musi zostać mianowany lub powołany na stanowisko oficerskie. Dodatkowo musi ukończy Wyższą Szkołę Policyjną z tytułem minimalnie licencjata lub inną wyższą szkołę z tytułem magistra. W przypadku kandydatów z wyższym wykształcenie, ale spoza WSPol przewidziano dodatkowy 6-miesięczny kurs przygotowawczy dla absolwentów szkół wyższych.

Osoby, które ukończyły inne szkoły wyższe niż Wyższa Szkoła Policyjna muszą spełnić dodatkowe wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub innym równorzędnym tytułem naukowym
  2. Złożył pisemny raport dotyczącego awansu na oficera Policji.
  3. Najpóźniej w dniu ukończenia szkolenia spełni wymagania wobec stażu służby od którego zależy praca docelowym stanowisku służbowym
  4. Kandydat uzyskał pozytywną opinię służbową. Zawartość opinii jest szczegółowo opisana w przepisach mianowania służbowego policjantów.

 

Uwagi do pierwszego punktu:

  • Warunku wymienionego w ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do policjanta, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy.
  • Warunków wymienionych w ust. 1 nie stosuje się do policjanta, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy." (Par. 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji)

Najważniejszym wymaganiem wobec kandydatów do korpusu oficerskiego jest odpowiednie wykształcenie. Każdy kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe, czyli minimalnie tytuł licencjata Wyższej Szkoły Policyjnej lub tytuł magistra lub równorzędnego z innych uczelni wyższych. Wobec drugich kandydatów obowiązują dodatkowe wymagania.

Samo mianowanie na stanowisko oficerskie jest bardzo trudne. Wielu policjantów marzy o zostaniu policyjnym oficerem, jednak często bywa tak, że przez bardzo wiele lat pracują jako szeregowi policjanci. Stałe dokształcanie się jednak znacząco zwiększa szansę na powołanie do korpusu oficerskiego.

Alternatywna metoda zostania oficerem Policji – nowy kierunek studiów

Rok temu, czyli w 2019 pojawiła się nowa, alternatywna metoda która pozwala na dołączenie od korpusu oficerskiego Policji. Dla wielu może okazać się to świetna szansa na zostanie wysoko postawionym policjantem i zdobycie zawodu na całe życie.

Od ponad roku w szkole policyjnej w Szczytnie pojawiła się nowa możliwość zostania oficerem Policji. Nowy kierunek studiów nazywa się „Nauka o Policji” i mogą dołączyć do niego osoby posiadające maturę. Studia trwają cztery lata a wszyscy kandydaci, którzy ukończą studia otrzymają stopień podkomisarza Policji. To jest najniższy stopień jaki można otrzymać w korpusie oficerów młodszych.

Jak wygląda rekrutacja na kierunek „Nauka o Policji”?

  1. Obowiązkowym krokiem jest przejście podstawowej rekrutacji do Policji. Przechodząc test wiedzy do Policji kandydat zgłasza chęć podjęcia studiów w Wyższej Szkole Policyjnej.
  2. Osoby zostają zrekrutowane na studia już po podstawowym naborze do Policji. Oprócz chęci podjęcia studiów należy posiadać maturę z określonych przedmiotów. Kandydaci zostaną przyjęci na podstawie konkursu matur, osoby z najwyższymi wynikami zostają przyjęci priorytetowo. Na studia rekrutowana jest określona liczba kandydatów z każdego województwa, tylko osoby z najwyższymi wynikami matur będą mieli możliwość podjęcia studiów.

Po przyjęciu na studia trzeba liczyć się z tym, że trwają cztery lata i związane są ze skoszarowaniem na czas ich trwania. Na sam koniec studiów, każdy kandydat podchodzi do egzaminu oficerskiego i po jego zaliczeniu zostaje skierowany do określonego garnizonu.


Powiązane artykuły:

Zarobki policjantów w 2024 roku – ile można zarobić w Policji?

Jak dostać się do policji kryminalnej? Praca w Wydziale Kryminalnym Policji

Jak zostać antyterrorystą? Wymagania wobec kandydatów do AT