Ogromną zaletą pracy w Policji są dodatki do pensji, których jest naprawdę wiele. W niektórych przypadkach, dodatki mogą osiągnąć wysokość 50% pensji wynikającej z grupy zaszeregowania.

Pracownicy Policji zarabiają relatywnie dużo w porównaniu do średnich wypłat w Polsce. Coraz więcej osób decyduje się na pracę w Policji właśnie z uwagi na wysokość pensji, szybką emeryturę oraz jej wysokość.

Zmiany w zarobkach policjantów w 2024 roku

Nie da się ukryć, że choć w swoim expose Premier Donald Tusk obiecał podwyżki rzędu 20 procent dla policjantów i zostały one zawarte w ustawie okołobudżetowej, część mundurowych nadal odczuwa niepokój czy rzeczywiście wejdą one w życie. Wszystko ze względu na weto Prezydenta Andrzeja Dudy. Koalicja rządząca przekonuje jednak, że mimo wszystko będą one wprowadzane w życie. Z tego właśnie powodu NSZZ Policjantów obliczył na przykładach jak w rzeczywistości wyglądają 20% podwyżki dla policjantów w 2024 r.

Wzrost wynagrodzeń będzie opierał się na podniesieniu kwoty bazowej z 1740,64 zł na 2088,77 zł. Co oznacza to w praktyce? Wyjaśniamy:

- 1. grupie zaszeregowania: podwyżka wyniesie 480 złotych, z kwoty 2510 zł brutto do 2990 zł. Przypominamy, że jest to wynagrodzenie podstawowe, bez dodatków.

- 2. grupa zaszeregowania: podstawa do obliczenia tego wynagrodzenia wynosi 3510 zł brutto, wzrosnąć ma do kwoty 4210 zł.

- 3. i 4. grupie zaszeregowania: dotychczasową podstawą były odpowiednio kwoty 3530 i 3610 zł. Po zmianach wzrosną odpowiednio o 710 i 730 zł.

- 5. grupa zaszeregowania: podstawa do obliczania wynagrodzenia ma wzrosnąć z 3770 zł do 4530 zł.

Podobnie ma to wyglądać również w przypadku kolejnych, wyższych grup zaszeregowania.

Czy zarobki policjantów wzrosły w 2024 w stosunku do poprzedniego roku?

Zarobki policjantów jak i innych służb mundurowych sukcesywnie rosną, choć tempo wzrostu nie jest niestety zawrotne. Osoby na co dzień piastujące funkcje w Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służbie Granicznej oraz Służbie Ochrony Państwa mogą liczyć na podwyżki. Niemniej jednak w 2024 roku, zarobki policjantów w Polsce doświadczyły znacznego wzrostu, co stanowi pozytywną zmianę dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Od 1 marca 2024 roku przeciętne uposażenie policjanta wzrosło w wyniku podniesienia kwoty bazowej o 20%. To jednak nie wszystko. Wzrost wynagrodzenia jest także wynikiem przepisów, które wprowadziły nową tabelę dodatku za stopień. Jak wspominaliśmy sama kwota bazowa wzrosła z 1740,64 zł na 2088,77 zł. Zmienił się także jej mnożnik.

Ponadto wprowadzono dodatki dla osób z dłuższym stażem pracy, co dokładnie wyjaśniamy poniżej.

W praktyce pensje policjantów nie wszędzie są takie same, ponieważ wiele zależy od stopnia oraz czasu sprawowanej funkcji. Po raz kolejny wygrywają zatem ci policjanci, którzy czynną służbę pełnią od co najmniej 15 lat. Analizując zarobki policji, trzeba pamiętać, że przedstawiona kwota podwyżek jest wynikiem przeciętnej średniej, a nie kwotą przyznawaną każdej osobie zatrudnionej na stanowisku w Policji.

Poniżej przedstawiamy nową tabelę określającą mnożnik kwoty bazowej ze względu na stopień.

Stanowisko

Mnożnik kwot bazowej

Generalny Inspektor

1,35

Nadinspektor

1,29

Inspektor

1,23

Młodszy Inspektor

1,20

Podinspektor

1,18

Nadkomisarz

1,16

Komisarz

1,15

Podkomisarz

1,14

Aspirant Sztabowy

1,12

Starszy Aspirant

1,11

Aspirant

1,09

Młodszy Aspirant

1,08

Sierżant Sztabowy

1,07

Starszy Sierżant

1,05

Sierżant

1,04

Starszy Posterunkowy

0,99

Podwyżki wprowadzone z dniem 1 marca 2024 roku

Zgodnie z przewidywaniami, zarobki policjantów od dnia 1 marca ulegają zwiększeniu. Jest to wynik wieloletnich negocjacji a nawet akcji protestacyjnych w szeregach służb. Nastąpiła bowiem zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

W wyniku tego rozporządzenia już od 1 marca 2024 roku policjanci mogą liczyć na wyższe uposażenia. Wprowadzono bowiem zapis, który zwiększa kwotę bazową, zmienia mnożnik na poszczególnych stanowiskach. Zgodnie z najnowszymi informacjami, przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrosło o 1472 zł. Oznacza to, że policjanci mogą teraz liczyć na bardziej konkurencyjne wynagrodzenie, które lepiej odzwierciedla ich ciężką pracę i poświęcenie.

Podział zarobków według grupy zaszeregowania

Najważniejszym podziałem zarobków policjantów jest grupa zaszeregowania. To pozwala na uzyskanie ogólnych informacji o wysokości zarobków na poszczególnych stopniach zawodowych w Policji. Zarobki uzależnione są również od posiadanego stopnia w Policji i o tym przeczytacie w dalszej części artykułu.

Ile zarabia się w poszczególnych grupach zaszeregowania w Policji od 1 marca 2024?

zarobki w policji

zarobki w policji

Podział zarobków według stopni w Policji

Oprócz samej grupy zaszeregowania istotne są również stopnie w Policji. Wraz z coraz wyższym stopniem można liczyć na odpowiednio większy dodatek do pensji wynikającej z grupy zaszeregowania.

Stopnie w Policji i zarobki w 2024 roku

Stopień w Policji

Dodatek do pensji netto

Generalny inspektor

2345 zł

Nadinspektor

2245 zł

Inspektor

2145 zł

Młodszy inspektor

2095 zł

Podinspektor

2045 zł

Nadkomisarz

2005 zł

Komisarz

1995 zł

Podkomisarz

1985 zł

Aspirant sztabowy

1955 zł

Starszy aspirant

1930 zł

Aspirant

1905 zł

Młodszy aspirant

1880 zł

Sierżant sztabowy

1855 zł

Starszy sierżant

830 zł

Sierżant

1830 zł

Starszy posterunkowy

1715 zł

Posterunkowy

1675 zł

Wysokość zarobków na pozostałych stanowiskach w Policji

zarobki w policji na różnych stanowiskach

Zarobki na niektórych stanowiskach nie zostały jasno określone. Wiele osób jest zainteresowanych zarobkami na kilku stanowiskach w Policji, które dzisiaj przybliżymy. Zaznaczamy, że poniższe zarobki są średnimi kwotami zaś ostateczne wynagrodzenie policjanta na poszczególnych stanowiskach uzależnione jest od różnego rodzaju dodatków wśród których wymienić możemy: dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę w dni wolne, dodatek za pracę w warunkach niebezpiecznych, czy dodatek za wysługę lat.

Policjant kryminalny

W Wydziale Kryminalnym może liczyć na uposażenie w wysokości od 5300 -7280 zł netto. To wyjątkowo trudny zawód, więc pensja jest również odpowiednio wysoka.

Policjant z drogówki

Drogówka może liczyć na zarobki w wysokości 4626 zł netto.

Policjant po studiach

Wiele osób pyta również o to ile zarabia policjant po studiach. Zazwyczaj policjant po studiach zarabia około 4100 zł netto. Na więcej może liczyć po szkole oficerskiej.

Policyjny antyterrorysta

Policyjny antyterrorysta może liczyć na pensję w wysokości 4160-5200 zł netto

Policyjny kryminolog

Wielu studentów po kryminologii szuka pracy w Policji. Początkujący kryminolog bez doświadczenia może dostać około 4100 zł netto na rękę.

Jak zostać policjantem?

Na początek trzeba spełniać szereg wymogów formalnych. Zaliczymy do nich m. in.:

  • nieposzlakowaną opinię
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej
  • polskie obywatelstwo
  • niekaralność
  • średnie wykształcenie
  • odpowiednie warunki fizyczne i psychiczne

Nabór ogłaszany jest co roku na stronie internetowej Policji. Kandydat może złożyć podanie w siedzibie Stołecznej lub Wojewódzkiej Policji. Niektóre siedziby powiatowe także je przyjmują, wszystko zależy od rangi miasta. Podanie kieruje się do Komendanta Stołecznego lub Wojewódzkiego. Trzeba w nim uzasadnić, która z jednostek najbardziej nas interesuje i czy jesteśmy w stanie przyjąć odgórną propozycję Komendy. Do podania dołącza się kwestionariusz osobowy oraz komplet dokumentów, najlepiej ksero, zaświadczających o naszym wykształceniu.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z testu wiedzy, liczącego zawsze 40 pytań. Prawidłowa jest zawsze tylko jedna odpowiedź, za którą otrzymuje się 1 punkt. Pytania dotyczą oczywiście pracy w Policji. Test ten nikogo nie dyskwalifikuje na wstępie, ale warto do niego podejść poważnie, bo chwili decydującej może mieć ogromne znaczenie.

Opracowane testy do policji wraz z odpowiedziami są dostępne w naszej ofercie

Zobacz więcej

Drugim etapem będzie test sprawności fizycznej. Należy w jego ramach pokonać tor przeszkód w czasie 1 min. 41 sek. Tutaj każdy pokazuje swoją sprawność, szybkość i zwinność od najlepszej strony. Normy czasowe przelicza się na punkty w taki sam sposób, niezależnie od płci.

Trzeci etap to rozmowa z psychologiem. Sprawdza on w jej trakcie nasze zdolności intelektualne i osobowościowe. Może pytać o to, jakie wynagrodzenie w policji nas interesuje, ale największy wgląd będzie chciał uzyskać w kwestii naszego zachowania społecznego oraz podejścia do obowiązków zawodowych. Warto uważnie prowadzić rozmowę ze specjalistą, ponieważ negatywny wynik odsuwa nas od dalszych etapów rekrutacji ustawowo na prawie rok.

Czwartym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna, podczas której głównym zadaniem jest uzasadnienie chęci wstąpienia w szeregi Policji. Tutaj uzyskuje się od 36 do 60 punktów. Na piątym etapie rekrutacji specjalna komisja lekarska ocenia naszą zdolność do służby na podstawie przeprowadzonych badań.

Jeśli, mimo wszystko zabranie punktów, można starać się dalej dostać w szeregi Policji, ale nie prędzej, niż po 2 latach od odbycia rozmowy psychologicznej.

Jak wygląda praca w Policji?

Głównym zadaniem Policji jest służenie społeczeństwu oraz szerokie dbanie o jej bezpieczeństwo. Wszystko dla zaprowadzenia właściwego porządku publicznego oraz optymalnego zmniejszenia przestępczości. Podwyższone w 2024 roku zarobki policji zdecydowanie motywują młodych ludzi, którzy po wielu miesiącach starań zapoznają się z mundurem. W Policji obowiązuje odpowiednia hierarchia, której należy przestrzegać.

Współcześnie prezentowane zarobki policjanta są dużą motywacją dla młodych ludzi tuż po studiach. Można rozpocząć karierę w specyficznym, dosyć hermetycznym środowisku. Korzystne wynagrodzenie w policji jest wymieniane jako największa zaleta, choć znajdą się i tacy, którzy będą stale narzekać. Z drugiej strony - płaci się za nie olbrzymią cenę - pracę w ustawicznym stresie, częste zagrożenie życia, ryzyko stresów pourazowych, brak kontaktu z najbliższymi z uwagi na napięty grafik zawodowy.

Podsumowanie - czy warto pracować w Policji?

praca w policji

Pasjonaci tej profesji jak najbardziej odnajdą się w charakterystycznym środowisku zawodowym. Już najniższe zarobki w policji na starcie pozwalają ustawić się młodemu człowiekowi i z pomysłem zaplanować najbliższą przyszłość. Wysokie pensje w policji to jedno, a brak snu, życie w ciągłym napięciu i niepokoju, częste wyjazdy i kontakt z groźnym światem przestępczym, to drugie. Dlatego decyzja o wstąpieniu do Policji powinna być jak najbardziej przemyślana i świadoma. Pieniądze są niezwykle ważne, ale nie zastąpią nam zdrowia.


Powiązane artykuły:

Emerytura policyjna – zasady przyznawania oraz jej wysokość

Jak zostać oficerem Policji?

Jak dostać się do policji kryminalnej? Praca w Wydziale Kryminalnym Policji

Rozmowa kwalifikacyjna do Policji. Jak się przygotować na wywiad zorganizowany?

Testy do Policji w 2024 - sprawdź swoją wiedzę online