Czym jest test matryc Ravena?

Test matryc Ravena, nazywany również testem matryc progresywnych. Służy do pomiaru ogólnego czynnika inteligencji niewerbalnej. Test został stworzony przez Johna Ravena w 1936 roku. Początkowo jego jedyny zastosowanie było badanie zdolności poznawczych, zarówno nabytych, jak i genetycznych.

Testy Ravena zostały stworzone w oparciu o czynnik „g”, czyli inteligencję płynną. Jest to teoria stworzona przez Charlesa Spearmana, który pragnął zbadać inteligencję wrodzoną, która odpowiada przede wszystkim za umiejętność rozwiązywania zadań niewerbalnych.

Jednak sam John Raven wspomniał, że testy nie powinny być używane, jako jedyne narzędzie mierzenia inteligencji. Jedynie szersze badanie pomoże dokładnie określić jej poziom u dzieci i dorosłych.

Standardowe testy Ravena składają się z pięciu skal – A, B, C, D i E, im wyższa tym trudniejsza. W każdej z nich znajduje się 20 zadań, polegające na wywnioskowaniu analogii i relacji między matrycami. Rozwiązanie zadanie polega na wskazaniu właściwego, brakującego wzoru z podanych możliwych odpowiedzi.

Test matryc Ravena – skala trudności

 • Skala A – zauważanie zasady ciągłości wzorów
 • Skala B – dostrzeganie analogii pomiędzy parami figur
 • Skala C – progresywne zmiany wzorów
 • Skala D – przestawianie figur
 • Skala E – rozkładanie figur na elementy

Jak przebiega test matryc Ravena?

Test matryc Ravena składa się z 60 pytań wielokrotnego wyboru i 45 minut na ich rozwiązanie. Zaczynamy od najprostszych zadań, po czym przechodzimy do znaczenie trudniejszy według powyższej skali.

Rozwiązany test matryc Ravena pomaga określić wspomniany czynnik „g”, zarówno u dziecka jak i dorosłego.

Na zadania składają się abstrakcyjne i często niekompletne zbiory figur geometrycznych, które należy uzupełnić. Początkowo, pozornie abstrakcyjne figury zaczynają nabierać sensu i łączą się w sensowną odpowiedź. Przynajmniej do czasu natrafienia na trudniejsze zadania, nad którymi trzeba solidnie pomyśleć.

Zaliczenie testu Ravena wymaga od nas zdolności dedukcji, porównywania i zastosowania analogicznych zasad rozumowania i logiki.

Test matryc Ravena to doskonałe narzędzie niewerbalne, które służy do badania ogólnej inteligencji uczniów, studentów i kandydatów do pracy.

Łatwość zorganizowania testu i uzyskanie szybkich wyników, to podstawa dla każdego działu HR. Matryce Ravena pozostaną jeszcze przez wiele lat, jako część procesów rekrutacyjnych.

Test matryc Ravena - wyniki

 • Ranga I - 95 lub więcej punktów – inteligencja bardzo wysoka
 • Ranga II – od 75 do 95 punktów – inteligencja ponadprzeciętna
 • Ranga III – od 25 do 75 punktów – inteligencja przeciętna
 • Ranga IV – od 5 do 25 punktów – inteligencja poniżej przeciętnej
 • Ranga V – do 5 punktów – inteligencja bardzo niska

Dlaczego test matryc Ravena jest wykorzystywany w trakcie rekrutacji?

Test matryc Ravena sprawdza się zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych. Niezależnie od ich wykształcenie, doświadczenia czy pochodzenia. Doskonale sprawdzi się jako wstępny test, niemal na każde stanowisko.

Ogromną zaletą testu Ravena jest możliwość przeprowadzenia skutecznego testu bardzo niskim kosztem. Wydatek jest praktycznie równy zeru, a samo sprawdzanie jednego arkuszu powinno zająć mniej niż 5 minut. Błyskawicznie pomaga określić funkcjonowanie zdolności poznawczych u dzieci i dorosłych.

Gdzie wykorzystywane są testy Ravena?

Testy Ravena znajdują szerokie zastosowanie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i na studiach. Nie mogą stanowić podstawy do przewidywania wyników szkole. Stanowią raczej wskazówkę, jakie predyspozycje do logicznej myślenia ma konkretny uczeń lub kandydat do pracy.

Kiedy przeprowadza się testy Ravena?

 • Na życzenie osoby, które chce uzyskać informację o zdolnościach poznawczych – swoich lub dziecka.
 • Badania w szkole, które mają na celu wytypowanie potencjalnie zdolnych uczniów, ale również dzieci mogące potrzebować dodatkowego wsparcia w trakcie nauki.

Test pomaga zakwalifikować uczniów do podgrup – wybitnie zdolni, przeciętni i upośledzeni. Jednak musi to zostać podparte kolejnymi badaniami m.in. testem Wecheslera.

 • Test Ravena znajduje swoje zastosowanie w trakcie badań przesiewowych, które pomagają wyłonić wybitne jednostki ze środowiska zaniedbujących edukację lub skrajnie biednych krajów. Dzięki temu mogą uzyskać stypendium na dalszy rozwój.
 • Orzeczenie sądowe może wskazać na konieczność wykonania diagnozy inteligencji.
 • Testy do Policji
 • Testy do Służby Granicznej
 • Testy do Służby Więziennej

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy Test Matryc Ravena abyście mogli sprawdzić swoją wiedzę.

Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż Test Matryc Ravena.

Rozwiąż teraz


Powiązane artykuły:

Testy do Policji w 2024 - sprawdź swoją wiedzę online

Jak dostać się do Służby Więziennej?

Jak dostać się do Straży Granicznej?