Jeżeli mówimy o policjantach, to przed oczami widzimy wyłącznie niebieskie mundury i samochody policyjne. Oprócz tego w szeregach Policji jest miejsce dla szeregowych pracowników biura oraz głównych bohaterów naszego artykułu, czyli policyjnych psychologów. Czym się zajmują? Jakie mają kwalifikacje i jak nim zostać?

Psycholog policyjny – kim jest?

Policyjni psychologowie pełnią bardzo ważną funkcje w każdej jednostce Policji. Wspierają oni swoich kolegów, którzy podczas patrolowania ulic i interwencji spotykają się z niecodziennymi sytuacjami, które mogą pozostawić ślad na ich psychice.

Pierwsi psychologowie policyjni pojawili się w 1996 roku i od tego czasu zdobywają coraz więcej uznania i pomagają mundurowym przechodzić przez ciężkie okresy ich życia zawodowego oraz prywatnego, które może rzutować na przydatność w pracy.

Obowiązki psychologa policyjnego

Obowiązki i uprawnienia policyjnych psychologów są uregulowane Zarządzeniem nr 53 Komendanta Głównego z 06.10.2014. Jednak jak wcześniej wspomnieliśmy, policyjnych psychologów można spotkać na komendach już od ponad 25 lat.

Jakie są najważniejsze obowiązki policyjnego psychologa?

  • Stałe wsparcie psychologiczne funkcjonariuszy terenowych oraz pozostałych działów Policji;
  • Doradzanie i rozwiązywanie bieżących problemów funkcjonariuszy Policji:
  • Psycholog policyjny powinien stale prowadzić działania profilaktyczne w celu wczesnego wykrycia problemów psychologicznych u współpracowników;
  • Stałe działania edukacyjne wśród funkcjonariuszy w zakresie psychologii;
  • Stała pomoc w zarządzaniu zasobami ludzkimi w szeregach Policji;
  • Pomoc mundurowym w codziennych czynnościach operacyjnych.

W bardziej szczegółowy zakres obowiązków policyjnego psychologa wchodzą między innymi kilka wymienionych poniżej:

  • Policyjny psycholog jest odpowiedzialny za badania psychologiczne potencjalnych kandydatów do Policji. Głównie pod kątem predyspozycji psychologicznych oraz intelektualnych do podjęcia pracy;
  • Przeprowadzanie terapii funkcjonariuszy Policji oraz ofiar przestępstw z ciężkimi traumami i urazami psychologicznymi;

Policyjnego psychologa często wykorzystuje się na miejscu zbrodni jako profilera. Dzięki temu można sporządzić wiarygodny profil psychologiczny przestępcy, która może pomóc w jego namierzeniu lub odgadnięciu kolejnych decyzji. Kolejnym z obowiązków policyjnych psychologów jest przesłuchiwanie świadków i przestępców.

Psycholog policyjny bierze udział w rekrutacji nowych policjantów

Z policyjnym psychologiem można spotkać się już na etapie rekrutacji do Policji. Są oni praktycznie obecni przez cały proces rekrutacyjny, gdyż przeprowadzają zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne rekrutacje do wszystkich jednostek Policji.

Dzięki przeprowadzonym testom są oni w stanie ocenić, czy dana osoba jest predestynowana do pracy w służbach mundurowych. Podczas rekrutacji ocenia możliwości psychologiczne i intelektualne kandydatów do Policji.

Jak zostać psychologiem policyjnym?

Pierwszym i obowiązkowym kryterium jest ukończenie wyższych studiów. Kierunkami które umożliwiają pracę jako psycholog policyjny to psychologia, psychokryminalistyka oraz podobne kierunku związane z psychologią. Akceptowane są również studia podyplomowe z kierunków psychologicznych.

Najczęściej jednak zatrudniani są funkcjonariusze z dyplomem, a nie osoby cywilne. Warto, więc przejść proces rekrutacji, który pozwoli zwiększyć szansę na dostanie się do szeregów Policji jako psycholog policyjny.

Psychologowie policyjni powinni cechować się określonym charakterem. Pożądane cechy u psychologów to wysoko rozwinięta empatia, cierpliwość, analityczny umysł oraz opanowanie i umiejętność rozmowy z każdą osobą. Niezależnie od jej statusu społecznego. Psycholog powinien być osobą, która wzbudza zaufania i jest otwarta na różne rozmowy oraz problemy.

Ile zarabia policyjny psycholog?

Kwestia zarobków nigdy nie jest prosta, gdyż faktyczne wynagrodzenie policyjnego psychologa jest uzależnione od doświadczenia, miejsca zatrudnienia oraz wielu innych czynników. Pensja dobrego policyjnego psychologa może oscylować nawet około 6000 zł brutto. Trzeba jednak zorientować się w rejonie Polski, który interesują nas pod kątem zatrudnienia, gdyż pensje mogą znacząco się od siebie różnić.


Powiązane artykuły:

Test sprawnościowy do Policji – jak wygląda i jak się przygotować?

Emerytura policyjna – zasady przyznawania oraz jej wysokość

Jak zostać oficerem Policji?