Jak zostać taksówkarzem? 15 kroków do podjęcia pracy.

Praca taksówkarza nie należy do prostych. Często pracują w nocy i maksymalnie wydłużają czas pracy, szczególnie w wyjątkowe noce, kiedy bardzo wiele osób korzysta z usług taksówkarskich. Zawód ten może być również niebezpieczny, w trakcie pracy spotyka się bardzo wielu, różnych ludzi. Mogą oni być wrogo nastawienia lub zwyczajnie pijani. Utrzymanie dobrej atmosfery wymaga od taksówkarza dużo cierpliwości i empatii.

W dużym skrócie przedstawimy cały proces, jaki należy odbyć do uzyskania licencji taksówkarskiej.

15 kroków do rozpoczęcia działalności jako taksówkarz.

 • Należy ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką osobową lub mieć potwierdzenie, że pracowało się przez co najmniej 5 lat jako kierowca.
 • Po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu zaświadczenia, należy złożyć wniosek do urzędu gminy o wyznaczenie terminu egzaminu. Na tym etapie należy wnieść za niego opłatę.
 • Następnie należy przystąpić do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
 • Po zaliczeniu egzaminu można przystąpić do kompletowania dokumentów, które są niezbędne do uzyskania licencji.
 • W między czasie należy założyć działalność ( punkt PKD 49.32Z ) w ewidencji działalności gospodarczej. Można to zrobić przez internet lub bezpośrednio w urzędzie gminy.
 • Kolejnym krokiem jest zakupienie taksometru, kasy fiskalnej, lampy i oznakowania taxi.
 • Taksometr musi zostać zalegalizowany w Urzędzie Miar. Legalizacja jest potwierdzana świadectwem.
 • Następnie należy wykonać badania na stacji diagnostycznej. Po uzyskaniu potwierdzenie udajemy się do Wydziału Komunikacji w celu uzyskania wpisu, że pojazd będzie wykorzystywany jako taksówka.
 • Taksówkarzem może zostać osoba niekarana. Musi to zostać potwierdzone wypisem z KRS.
 • Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu to kolejny konieczny wymóg i musi zostać potwierdzony przez lekarza medycyny pracy.
 • Zdolność psychologiczna do wykonywania zawodu taksówkarza musi zostać potwierdzona przez lekarza psychologa odpowiednim zaświadczeniem.
 • Po uzyskaniu kompletu dokumentów należy złożyć wniosek o wydanie licencji taksówkarskiej do urzędu gminy.
 • Wydanie licencji jest odpłatne i na tym etapie należy ją uiścić. Wysokość opłaty jest różna, w zależności od miasta gdzie kandydat stara się o licencję.
 • Ostatnim krokiem jest fiskalizacja kasy rejestrującej przychody.

Jak wygląda egzamin na taksówkarza i co obejmuje materiał?

Egzamin na taksówkarza obejmuje 20 pytań jednokrotnego wyboru. Głównie ze znajomości zasad i praw w transporcie drogowym, znajomości topografii miasta i tras przejazdu. Jak wcześniej wspominaliśmy, tylko zawodowi kierowcy zwolnieni są z egzaminu. Pozostali muszą odbyć szkolenie z zakresu transportu drogowego taksówką. Poniżej przedstawiamy jak wygląda szkolenie.

Przykładowy program szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

 1. Przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu działalności związanej z przewozem osób
 • Przepisy o transporcie drogowym
 • Przepisy prawa przewozowego
 • Przepisy o ruchu drogowym
 • Przepisy związane z taksometrami
 1. Przepisy prawa miejscowego
 • Przepisy porządkowe w transporcie taksówką
 • Strefy cen, stawki taryfowe i ceny urzędowe
 • Sposoby wewnętrznego i zewnętrznego oznaczania taksówek
 1. Topografia miejsca wykonywania działalności
 • Znajomość umiejscowienia zabytków, hoteli i atrakcji turystycznych
 1. Zagadania podatkowe
 • Jakie obowiązują formy opodatkowania
 • Cenniki usług przewozowych
 • Sposoby wystawiania rachunków
 1. Zagadnienia z Kodeksu Pracy
 2. Higiena pracy, kultura obsługi i bezpieczeństwo pasażera
 3. Organy kontroli i zasady postępowania

Szkolenie trwa około 30 godzin i jego ukończenie jest potwierdzane certyfikatem.