Jak uzyskać odpowiednie uprawnienia na wózek widłowy?

Kto może ubiegać się o uprawnienia UDT na wózek widłowy?

 

 • Kandydat musi mieć ukończone 18 lat.
 • Osoba musi być fizycznie i psychicznie zdolna do wykonywania pracy operatora.
 • Musi mieć ukończony kurs na wózki widłowe. Potwierdzone stosownym świadectwem potwierdzających nabyte kwalifikacje.
 • Imienne zezwolenie od pracodawcy, na kierowanie wózkiem widłowym na terenie zakładu.
 • Prawo jazdy odpowiedniej kategorii, jeżeli kandydat będzie poruszał się wózkiem również na drogach publicznych.

 

Od stycznia 2018 roku, każdy kurs na wózki widłowe kończy się egzamin przygotowanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Wcześniej, takie uprawnienia bardzo łatwo było uzyskać i niejednokrotnie dyplomowano osoby, które nie były wystarczająco dobrze przeszkolone.

Te osoby, które posiadały uprawnienia na wózki widłowe przed ogłoszeniem rozporządzenia, będą musiały w ciągu kilku miesięcy uzupełnić swoje kwalifikacje, zdając egzamin UDT. Tylko on uprawnia do legalnej i bezterminowej obsługi wózków widłowych.

Posiadasz uprawnienia imienne na wózek widłowy? Uzyskane kwalifikacje:

 • Do dnia 31.12.04 zachowują ważność do dnia 31.12.19.
 • Do dnia 31.12.14 zachowują ważność do dnia 31.12.20.
 • Do dnia 01.01.15.zachowują ważność do dnia 31.12.21.

 

Obecnie powinniśmy wybierać wyłącznie kursy, kończące się państwowym egzaminem UDT. Wszystkie inne kursy mogą okazać się zwyczajnym oszustwem i próba wyłudzenia pieniędzy.

 

Innymi słowy, imienne dyplomy nie dają Wam uprawnień do prowadzenia wózków widłowych. Koniecznie zwróćcie uwagę na opinie o danym centrum szkoleniowym i upewnijcie się czy dany kurs kończy się państwowym egzaminem UDT.

 

Jakie są rodzaje wózków widłowych i uprawnień?

 1. Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowanie ( III WJO )

Jest to pierwsza i najniższa kategoria uprawień. Obejmuje ona wózki z dowolnym napędem wysokością uniesienia wideł. W przypadku tych uprawnień, operator przebywa poza wózkiem widłowym lub stoi na specjalnym podeście przy wózku.

Pojazdami jakimi może kierować osoba z tymi uprawnieniami są:

 • Wózki naładowne
 • Wózki unoszące
 • Wózki ciągnikowe kierowane z poziomu roboczego
 • Wózki podnośnikowe kierowane z poziomu roboczego

 

 1. Wózki jezdniowe podnośnikowe, wyłączając specjalizowane ( II WJO )

Ta kategoria jest zdecydowanie najpopularniejsza i najczęściej wybierana przez potencjalnych kandydatów.

Uprawnienia tej kategorii pozwalają na prowadzenie dowolnych wózków jezdniowych, z dowolnym napędem, bez ograniczeń zasięgu podnoszenia i udźwigu. Kategoria nie obejmuje wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych.

 

 1. Wózki jezdniowe podnośnikowe i specjalizowane ( I WJO )

Operator tej kategorii może być podnoszony wraz z ładunkiem lub korzystać z wózków o zmiennym wysięgu. Te uprawnienia pozwalają na operowanie wszystkimi wózkami widłowymi.

Wózki jezdniowe specjalizowane:

 • Wózki jezdniowe z zmiennym wysięgiem tzw. ładowarki teleskopowe
 • Wózki jezdniowe podnoszące zarówno ładunek jak i operatora

 

Jak zdać i jak wygląda egzamin UDT na wózki widłowe?

Zaliczenie państwowego egzaminu jest wymagającym testem wiedzy i umiejętności praktycznych. Jeżeli wybierzesz renomowany, dobry kurs przygotowawczy i przyłożysz się do teorii i praktyki, to bez problemu zdasz egzamin organizowany przez UDT.

 1. Co zrobić żeby zdać egzamin? Krok po kroku.

 

 • Wybierz solidny, niekoniecznie najtańszy kurs przygotowawczy. Wyłącznie taki, który kończy się egzaminem UDT.
 • Przyłóż się do zajęć teoretycznych, gdyż na egzaminie będzie stosunkowo niewiele czasu na odpowiedź. Poświęć kilka godzin na naukę teorii!
 • Trenuj manewry na wózku, powtórz każdy z nich kilkukrotnie, aż będziesz pewny swoich umiejętności. Pewne manewry i bezpieczeństwo to podstawa. Brawurę schowaj do kieszeni.
 • Sprawdź jak czytać diagram udźwigu wózka. To musisz wiedzieć!
 • Możesz wesprzeć się filmami na YouTube, które pomogą Ci zrozumieć możliwości wózka i sposób wykonywania manewrów.

 

 1. Co powinieneś wiedzieć żeby zdać teoretyczny egzamin UDT?

 

 • Jakie zabezpieczenia ma wózek jezdniowy?
 • Jakie dokumenty musi posiadać operator wózka?
 • Jak znasz mechanizmy wózka?
 • Co to jest stateczność wózka?
 • Jak sprawdzić stan techniczny wózka?
 • Co to jest maksymalny udźwig?
 • Jaka jest procedura przy niebezpiecznym wypadku?

 

 1. Co powinieneś umieć żeby zdać praktyczny egzamin UDT?

 

 • Znać instrukcję eksploatacji wózka widłowego
 • Wyjechać z zastawionego miejsca
 • Wykonać ósemkę wózkiem widłowym
 • Wyjąć i odstawić paletę z regału
 • Sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających i hamulców
 • Znać czynności jakie należy wykonać przed przystąpieniem do pracy z wózkiem widłowym

 

Jak wyglądają testy na wózki widłowe?

 • Składają się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Koszt przystąpienia do egzaminu to 152,00 zł.
 • Na egzaminie Twoje umiejętności będą testowane przed dwóch egzaminatorów.
 • Egzamin UDT najczęściej odbywa się na hali firmy szkoleniowej lub u pracodawcy. Urządzenia wykorzystywane do egzaminu muszą mieć ważną decyzję UDT, o dopuszczeniu do użytkowania.
 • Najczęściej trwa około 1-2 godzin.
 • Wynik egzaminu jest ogłaszany od razu po jego zakończeniu.