Test sprawnościowy, test psychologiczny i test wiedzy do Policji. Egzamin – krok po kroku.

Policjant jest odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo. Potrafi ochronić osoby, które tej pomocy potrzebuję i nie potrafią tego zrobić same. Testy do policji weryfikują czy kandydat potrafi sprostać codziennym, trudnym wyzwaniom tego zawodu.

Rozsądzanie rodzinnych sporów, fizyczne interwencje czy inne podbramkowe sytuacje to w tej pracy chleb powszedni.

Policjant powinien być gotowy do podjęcia interwencji w każdej sytuacji. Nawet z narażeniem własnego życia, w obronie cywilnych obywateli. Niezależnie od sytuacji.

Przedstawiamy, jak wygląda test do policji – krok po kroku.

 1. Test sprawności fizycznej - TSF

Sześć stacji z ćwiczeniami – minuta i 41 sekund na jego pokonanie. Im szybciej pokonasz tor przeszkód, tym więcej punktów uzyskasz.

Warto popracować nad sprawnością fizyczną, przed przystąpieniem do egzaminów. Komplet punktów z testu fizycznego, to naprawdę ogromny plus na początek testów do policji.

Ćwiczenia jakie obowiązują teście fizycznym – przewrót w tył i w przód, przenoszenie ciężkiego manekina, ćwiczenia na ławce gimnastycznej, bieg wahadłowy, rzut piłką lekarską na odległość, „brzuszki”.

 1. Test wiedzy do Policji

Arkusz egzaminacyjny to 40 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. Na jego rozwiązanie macie 40 minut. Jeżeli opanowaliście materiał, to jedna minuta na każdą odpowiedź to więcej niż wystarczająco.

Zakres wiedzy – niezbędny do zaliczenia egzaminu:

 • trójpodział władzy – władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza
 • administracja publiczna;
 • bezpieczeństwo publiczne;
 • historia Polski.

Oprócz wyżej wymienionych, trzeba zapoznać się z licznymi ustawami, których znajomość jest wymagana na egzaminie:

 • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Ustawa o zgromadzeniach
 • Ustawa o strażach gminnych
 • Ustawa o obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ustaw o środkach przymusu bezpośredniego

i wiele innych …

 1. Test psychologiczny do Policji

Na tym etapie sprawdzane są Wasze uwarunkowanie osobowościowe i charakterologiczne, do pełnienie obowiązków funkcjonariusza Policji. Służby mundurowe muszą panować nad stresem i potrafić działać pod jego wpływem.

Egzaminy polegają na rozwiązywaniu zagadek logicznych, takich jak matryce Ravena lub zagadki matematyczne, który pomaga określić Wasz poziom inteligencji.

Oprócz tego otrzymacie arkusz z pytaniami dotyczącymi emocji i zachowań w różnych sytuacjach.

 1. Rozmowa kwalifikacyjna – ostatni etap rekrutacji

Komisja skład się z jednego, zawodowego policjanta i psychologa. Obaj będą badać Twoją odporność na stres i wywołane pod jego wpływem reakcję. Opanowanie i spokój to klucz do sukcesu i zaliczenia egzaminu na maksymalną liczbę punktów.

Straż Graniczna – jak się dostać?

Rekrutacja dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap sprawdza Twoje możliwości psychologicznym. W tym czasie badany jest Twój profil psychologiczny i zdolność do podjęcia służby w Straży Granicznej.

 1. Testy do Straży Granicznej – część pierwsza
 • Rozmowa kwalifikacyjna i testy psychologiczne do Straży Granicznej

To po prostu autoprezentacja. Czas na pokazanie siebie jak z najlepszej strony. Komisja zwraca uwagę na wiele cech osobowościowych kandydata – elokwencję, umiejętność nawiązywania kontaktu i inteligencję.

Komisja może zadawać pytania, które dotyczą między innymi motywacji do dołączenia w szeregi Straży Granicznej. Tego pytania można spodziewać się we wszystkich rekrutacjach, jakie organizują służby mundurowe.

 • Badania psychologiczne – test na inteligencję i badanie cech osobowościowych kandydata. Przebieg egzaminu przypomina testy do policji.
 • Badania psychofizjologiczne – mają określić odporność kandydata na stres i umiejętność działania pod jego wpływem. Typowe test dla wszystkich służb mundurowych.
 1. Druga część egzaminów – test wiedzy i testy sprawnościowe do Straży Granicznej
 • Test wiedzy ogólnej – zakres wiedzy obowiązujący na egzaminach przypomina test wiedzy do policji. Trójpodział władzy, historyczne daty i funkcjonowanie państwa to jedne z tematów przewodnich pytań na teście wiedzy.
 • Test językowy – do wyboru mamy kilkanaście różnych języków. Jednak najbardziej przydatne są te, które obowiązują w państwach graniczących z Polską.

Najczęściej wybierany jest uniwersalny język angielski, który pomaga porozumieć się niemal z każdym – niezależnie od narodowości.

 • Test sprawnościowy – typowy tor przeszkód ze stacjami na których wykonujemy jedno ćwiczenia. Jest to egzamin czasowy, którego wynik jest uzależniony od szybkości wykonania kompletu ćwiczeń. Kobiety mają niższy pułap zaliczenia egzaminu, w odróżnieniu od mężczyzn.

Służba Więzienna – jak się dostać?

Aplikując do Straży Więziennej musimy być świadomi środowiska naszej codziennej pracy. W więzieniach osadzone są osoby skazane za różne przestępstwa, od lekkich aż do tych naprawdę poważnych.

Osoby odsiadujące długoletnie wyroki są bardzo trudnymi więźniami, którzy wymagają uwagi, a przede wszystkim ostrożności, gdyż zazwyczaj są niebezpieczni.

 1. Wstępna rozmowa - autoprezentacja

Podobne jak w Straży Granicznej, musisz uargumentować swoją motywację do dołączenia do Służby Więziennej.

Pytania komisji mogą dotyczyć Twoich wcześniejszych doświadczeń, umiejętności i doświadczenia związanego z więziennictwem lub innymi służbami mundurowymi. Do tej pracy, często przyjmowane są osoby z doświadczeniem w Policji lub Straży Granicznej.

 1. Test wiedzy do Służby Więziennej

Egzamin przypomina test wiedzy do Policji. Zakres wiedzy jaką należy posiąść jest bardzo podobny, różni się jedynie ustawami z jakimi musisz się zapoznać np. ustawa o więziennictwie.

Na teście otrzymasz arkusz z 30 pytaniami zamkniętych jednokrotnego wyboru. Na jego rozwiązanie masz 35 minut.

 1. Służba więzienna – test sprawnościowy

Sprawność fizyczna jest bardzo istotna w tym zawodzie. Niejednokrotnie zdarzą się sytuację w których trzeba będzie użyć brutalnej siły. Test sprawnościowy do Służby Więziennej przypomina testy do Policji. System oceniania i ćwiczenia są bardzo podobne.

Ćwiczenia na teście sprawnościowym do Służby Więziennej:

 • Skok w dal
 • Rzut piłką lekarską
 • Skłon tułowia w przód
 • Bieg po kopercie
 • Bieg wahadłowy

Wymagania egzaminacyjne są różne. Mężczyźni muszą osiągnąć dużo wyższe wyniki niż kobiety.