Pozwolenie na broń w Polsce - czy procedura jest trudna?

Obecna sytuacja związana z wojną na Ukrainie sprawia, że coraz więcej osób zaczyna interesować się sposobami na obronę siebie oraz swoich bliskich. Jednym z nich jest bez wątpienia możliwość posiadania broni. Z tego powodu wiele osób zastanawia się jak uzyskać pozwolenie na broń. Niestety, uzyskanie pozwolenia na broń w naszym kraju wciąż jest bardzo trudne i niedostępne dla każdego obywatela. Wiąże się też z dość dużym kosztem. Niemniej jednak, osoby zdeterminowane mogą je otrzymać. Sprawdźmy, jakie warunki należy spełnić i jak wygląda cała procedura uzyskiwania pozwolenia na broń.

Pozwolenie na broń - wymagania

Wiele osób, które zastanawiają się nad wyrobieniem sobie licencji na broń zaczyna od poznania wymagań, jakie stawia przed nami nasze prawo. Pora je poznać. Kluczowym i często zadawanym pytaniem jest to od ilu lat można mieć pozwolenie na broń. Wbrew pozorom licencja ta nie jest dostępna dla osób pełnoletnich. Przepisy w naszym kraju wymagają ukończenia 21 roku życia. Osoba ubiegająca się o pozwolenie broń palną musi spełnić również szereg innych kryteriów. Wśród nich wymienić możemy między innymi:

-       stałe zamieszkanie na terenie Polski,

-       posiadanie pełnej zdolności prawnych,

-       posiadanie zaświadczenia o niekaralności,

-       posiadanie opinii od Komendanta Komisariatu Policji posterunku, do którego podlegamy według miejsca zamieszkania.

Poza tym kandydat, który ubiega się o uprawnienia na broń musi spełnić również szereg innych kryteriów. Przede wszystkim należy uzyskać pozytywną opinię lekarską, która dotyczy zarówno zdolności fizycznej, jak i psychologicznej. Konieczne będzie więc poddanie się badaniom oraz psychotestom.

Pozwolenia na broń - rodzaje

Pozwolenie na broń

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pozwolenie na broń w naszym kraju niejedno ma imię i jego wymagania (jak również koszt, o czym piszemy poniżej) zależy od tego, w jakie zastosowanie i rodzaj broni będzie nam potrzebne. Przedstawiamy więc rodzaje licencji na broń oraz wszystkie formalności, które należy dopełnić.

Niezależnie od tego, o jakie zezwolenie na broń ubiegamy się, osoba składająca wniosek musi podać w nim dane osobowe, określić o jaki rodzaj broni i zastosowania chce się ubiegać, podać liczbę egzemplarzy broni, które chce posiadać oraz uzasadnić swój wniosek.
Do wniosku trzeba również dołączyć następujące dokumenty:

-       dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej;

-       orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do dysponowania bronią;

-       kopię dowodu osobistego;

-       dwie fotografie (3 cm x 4 cm);

-       dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni.

Wymagania dodatkowe dotyczą danego rodzaju pozwolenia na broń.

Pozwolenie na broń do ochrony osobistej

To zezwolenie na broń, które najtrudniej otrzymać ze względu na fakt, że udowodnienie realnego zagrożenia życia lub napaści ciężko jest poświadczyć dokumentem. Jest to pozwolenie na broń krótką, które uprawnia nas do posiadania i wykorzystywania broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm. Aby je uzyskać musimy posiadać dokument potwierdzający wspomniane wyżej zagrożenia. Może być to wyrok sądu, akta sprawy, czy notatki policyjne z interwencji w naszej sprawie.

Pozwolenie na broń obiektową

Dotyczy tych samych co wspomnianych wyżej rodzajów broni a także przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, miotaczy gazu obezwładniającego, pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm. Aby je uzyskać, musimy przedłożyć dokument wskazujący na występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

Pozwolenie na broń myśliwską

Jak sama nazwa wskazuje jest to licencja na broń, która pozwala nam na posiadanie i korzystanie z broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów. Mówiąc najprościej, jest to pozwolenie na broń długą. Szczegółowe informacje na temat tego, jakie cechy uznaje może posiadać znaleźć możemy w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz.
Aby ubiegać się o ten rodzaj licencji poza wspomnianymi wyżej dokumentami musimy przedłożyć również:

-       zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowań

-       zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające przynależność do PZŁ.

Pozwolenie na broń sportową

To licencja na broń, która umożliwia nam legalne korzystanie z broni sportowej, wykorzystywanej np. podczas zawodów. Broń taka to między innymi:

-       broń bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm;

-       broń centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm;

-       gładkolufowa;

-       przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego.

Aby otrzymać takie pozwolenie na broń musimy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim oraz dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych. Konieczna jest również licencja PZSS

Pozwolenie na broń kolekcjonerską

To pozwolenie na broń palną umożliwia nam posiadanie broni niezbędnej do ogrywania rekonstrukcji historycznych i przedstawień. Mowa tu między innymi o broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej. Do wniosku i wymaganych dokumentów dołączyć musimy zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz potwierdzające nasz czynny udział w działalności statutowej.

Pozwolenie na broń pamiątkową

Jak sama nazwa wskazuje, jest to licencja na broń, dzięki której możemy legalnie posiadać w domu broń odziedziczoną w spadku lub przekazaną nam w darowiźnie. Aby je zdobyć potrzebujemy dokumentu potwierdzającego, że tą właśnie drogą staliśmy się jej posiadaczami. Co ciekawe - mogą być to wszystkie wspomniane dotychczas rodzaje broni.

Pozwolenie na broń dla policjantów - jak to wygląda?

Jesteś policjantem i zastanawiasz się jak uzyskać pozwolenie na broń? Musisz więc wiedzieć, że w tym przypadku sprawa wygląda nieco inaczej. Z racji wykonywanych w przypadku policjantów badań niezbędnych do wykonywania służby mogą oni ubiegać się o pozwolenie na broń prywatnie w nieco prostszy sposób. Policjanci zwolnieni są bowiem z wykonywania badań lekarskich, a także z egzaminu przed WPA w zakresie broni, z której zostali przeszkoleni. Niemniej jednak nawet policjanci muszą udowodnić konieczność posiadania broni prywatnie poprzez złożenie dokumentów, o których wspominaliśmy powyżej (w zależności od tego, o jaki rodzaj licencji na broń się ubiegają).

Jak uzyskać pozwolenie na broń? Krok po kroku

pozwolenie na broń 1

Podsumujmy więc, jak wygląda procedura o pozwolenie na broń w Polsce krok po kroku:

-       wstępujemy do klubu strzeleckiego, stowarzyszenia historycznego lub kolekcjonerskiego;

-       przygotowujemy się do egzaminu na patent strzelecki i zdajemy go;

-       wyrabiamy licencję zawodniczą (w przypadku broni sportowej);

-       udajemy się na badania lekarskie i uzyskujemy pozytywne opinie od lekarzy orzeczników;

-       kompletujemy załączniki i wypełniamy wniosek;

-       składamy wniosek do Wojewódzkiego Posterunku Policji

-       otrzymujemy pozwolenie na zakup broni.

Wniosek o pozwolenie na broń - o czym musisz pamiętać?

Aby uniknąć problemów związanych z uzyskaniem pozwolenia na broń palną warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. W przypadku niektórych pozwoleń (np. licencji na broń na cel sportowy czy broni łowieckiej) konieczne jest zdobycie licencji lub zdanie egzaminu. Upewnijmy się również nawet kilkukrotnie, czy posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty (szczególnie uzasadniające konieczność posiadania broni do ochrony osobistej - te najczęściej są bowiem podważane). Musimy również pamiętać, że niezbędne badania ważne są przez 2 miesiące i mogą je wykonywać jedynie uprawnieni do tego lekarze, których listę znajdziemy min. na stronach internetowych policji.

Kto wydaje pozwolenie na broń?

Pozwolenie na broń jest wydawane przez komendanta wojewódzkiego Policji w województwie, w którym znajduje się nasze miejsce zamieszkania. Co ciekawe, w niektórych przypadkach takich jak np. miotaczy gazu, pozwolenie możemy otrzymać od komendanta powiatowego. Nie dotyczy to jednak broni ostrej.

Pozwolenie na broń w 60 dni - czy to możliwe?

W sieci możemy znaleźć wiele informacji na temat tego, jak wyrobić pozwolenie na broń. Część z nich głosi, że czas oczekiwania na pozwolenie na broń jest bardzo długi. Tymczasem to nie do końca prawda. O wiele więcej czasu zabiera zgromadzenie niezbędnych dokumentów, wyników badań lekarskich czy zaświadczeń niż samo oczekiwanie na decyzję. Przypomnijmy bowiem, że Wojewódzki Posterunek Policji powinien przedstawić nam decyzję o wydaniu pozwolenia (lub odmowę) w przeciągu 30 dni. Jeśli więc pozostałe formalności uda nam się załatwić odpowiednio szybko i sprawnie - jak najbardziej możemy uzyskać licencję na broń palną w tym czasie.

Ile kosztuje pozwolenie na broń? Cena wyrobienia

Nie da się ukryć, że osoby, które zastanawiają się jak wyrobić pozwolenie na broń muszą liczyć się z wydatkami związanymi z niezbędnymi formalnościami i nie są one wcale małe. Sprawdźmy więc ile wynosi koszt pozwolenia na broń w naszym kraju. Obecnie osoby, które chcą nabyć takie pozwolenie muszą przygotować się na wydatek wynoszący od kilkuset do nawet 2500 złotych. W cenę pozwolenia na broń wchodzą bowiem opłaty stałe wynoszące 242 zł - jest to opłata skarbowa za wniosek. Do ceny doliczamy koszt egzaminu, który różni się w zależności od przeznaczenia broni - najtańsze jest zezwolenie na broń szkoleniową oraz do ochrony osobistej, najwięcej zapłacimy zaś za pozwolenie na broń kolekcjonerską. Konieczne jest również wykonanie badań lekarskich, których cena wynosi obecnie ok 200 złotych.

Ile osób w Polsce posiada pozwolenie na broń?

Na zakończenie, ciekawostka. Z pewnością bowiem zastanawiasz się ile osób w naszym kraju posiada pozwolenie na broń. Według oficjalnych danych dostępnych na stronie udostępniającej statystyki Policji w 2021 roku pozwolenie na broń w Polsce posiadało łącznie 252 299 czyli o niespełna 20 tysięcy osób więcej niż w roku 2020. Statystyki poszczególnych rodzajów pozwoleń prezentowały się następująco:

-       uprawnienia na broń do ochrony osobistej: 31 419 osób,

-       ochrona osób lub mienia: 9 osób,

-       pozwolenie na broń myśliwską: 132 501 osób,

-       licencja na broń sportową: 45 895 osób,

-       broń do rekonstrukcji historycznych: 86 327 osób,

-       pozwolenie na broń kolekcjonerską 39 529 osób,

-       broń pamiątkowa: 1 738

-       broń szkoleniowa: 940

-       inna:182


Powiązane artykuły:

Jak zostać myśliwym? Wymagania i egzaminy dla nowowstępujących

Jak dostać się do Policji? Rekrutacja krok po kroku