Każdy myśliwy, który przeszedł pozytywnie testy na myśliwego ma możliwość rozszerzenia swoich uprawnień łowieckich o polowanie na samce zwierzyny płowej. Taka osoba nazywa się selekcjonerem. Jak wyglądają egzaminy na selekcjonera? Jakie warunki należy spełnić?

Kim jest selekcjoner?

 

Selekcjonerzy to wytrawni, doświadczeni myśliwi, którzy przez lata praktyki nabyli pokaźną wiedzę łowiecką i zdali odpowiedni egzamin. W nomenklaturze myśliwskiej ten stopień nazywa się selekcjonerem zwierzyny płowej, czyli wszystkich tych które zrzucają poroże. Dokładniej mówiąc to łoś, jeleń szlachetny, jeleń sika, daniel i sarna. W trakcie polowania tylko oni mogą zweryfikować, czy dane zwierzę może zostać upolowane.

 

Kryteriów jest wiele, jest to m.in.:

 • Odpowiednia długość poroża, za krótkie uniemożliwia odstrzał. Świadczy to o młodym wieku zwierzęcia i ich zdolności rozrodczej.
 • Odpowiednia liczebność lub inaczej zagęszczenie danej zwierzyny na obszarze. Jeżeli jest zbyt niska, nie ma możliwości upolowania danego zwierzęcia.
 • Selekcjoner ocenia kondycję i zdrowie zwierzęcia. Na tej podstawie może zdecydować o konieczności odstrzelenia.

 

Samo określenie liczebności zwierząt na danym terenie to trudne zadanie. Wymaga spędzenia wielu godzin na tropieniu i próbnym spędzaniu zwierzyny. Każdego roku liczebność danych gatunków na danym terenie jest ustalana do 10 marca.

 

Myśliwi z założenie polowali na zwierzęta w celu pozyskania ich mięsa, skór czy kości. W dzisiejszych czasach dbają oni o utrzymanie właściwej liczebności poszczególnych gatunków i ogólnej równowagi w przyrodzie. Selekcjonerzy mają za zadanie dopilnować tych założeń w każdym szczególe.

 

Selekcjonerzy po dokonaniu oceny zdobyczy, mają obowiązek nakładania kar na myśliwych, którzy upolowali zwierzynę niezgodną z wcześniejszymi ustaleniami. W tym wypadku mają prawo nałożyć kary porządkowe, takie jak:

 • Nagana słowna i pisemna
 • Zawieszenie prawa do polowania na określony gatunek samców zwierzyny płowej i muflonów na okres do 2 lat;
 • Zawieszenie prawa do polowania na wszystkie gatunki samców zwierzyny płowej i muflonów do 2 lat

 

Jak zostać selekcjonerem?

 

Kandydat na selekcjonera musi spełnić następujące warunki:

 • Musi posiadać uprawnienia do wykonywania polowanie od co najmniej 3 lat;
 • Kandydat musi odbyć szkolenie dla selekcjonerów w okręgowym Polskim Związku Łowiectwa;
 • Wypełnić wniosek o podejście do egzaminu i złożyć wraz z innymi dokumentami
 • Pozytywnie zdać egzamin na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania

 

Szkolenia odbywają się cyklicznie w poszczególnych komórkach Polskiego Związku Łowiectwa. Zazwyczaj ustalone są dokładne daty takich szkoleń, ale to czy się odbędą zależy wyłącznie od ilość uczestników, którzy chcą do niego przystąpić.

 

Jakie zagadnienia obejmuje program szkolenia?

 • Kryteria odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej;
 • Anatomię zwierzyny płowej, czyli ogólną budowę i kluczowe dla polowania – wzrost i rozwój poroża. Uwzględnia się tutaj uwarunkowania środowiskowe i genetyczne poszczególnych gatunków;
 • Zasady prawidłowego gospodarowania populacją zwierzyny płowej;
 • Praktyczne zasady oceny wieku zwierzyny płowej;
 • Praktyczne zasady oceny prawidłowości strzału i wyceny medalowej uzyskanych trofeów łowieckich;
 • Zasady kultury i etyki łowieckiej
 • Nomenklatura, sygnalistyka i język używany w łowiectwie

 

Jak wygląda egzamin na selekcjonera?

 

Egzamin na selekcjonera jest dwuczęściowy. Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, możemy przystąpić do testu.

 

Pierwsza część egzaminu to test wyboru. Składa się on z 50 pytań, czas na jego rozwiązanie to 120 minut. Próg zdawalności to 80% udzielonych, poprawnych odpowiedzi. Obejmuje on zakres wiedzy przedstawiony powyżej w programie szkolenia. Wszystkie, opracowane testy na selekcjonera znajdziecie na naszej stronie. Z nami będziecie przygotowani na każde, możliwe pytanie.

 

Druga część egzaminu jest ustna. Komisja może zadawać Ci pytania z zakresu wiedzy dotyczącej samego łowiectwa, jak i obowiązków związanych z pełnieniem roli selekcjonera.

 

Po zaliczeniu obydwu części egzaminu otrzymamy uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej i możemy cieszyć się z dodatkowych uprawnień.


Powiązane artykuły:

Jak zostać myśliwym? Wymagania i egzaminy dla nowowstępujących

Gwara i sygnalistyka łowiecka. Co musi znać selekcjoner myśliwski?

Tradycje i zwyczaje myśliwskie – co robią prawdziwi myśliwi