Wstąpienie do Policji to marzenie wielu osób. Zawód ten wiąże się z uznaniem społecznym, jest również dobrze płatny. Aby jednak spełnić swoje plany zawodowe musimy spełnić szereg kryteriów. Dotyczą one nie tylko sprawności fizycznej czy odpowiednich cech psychologicznych ale również edukacji. Przepisy polskiego prawa jasno określają poziom wykształcenia jaki musimy posiadać by zostać policjantem. Warto również wspomnieć o tym, że studia do policji, choć nie są wymagane mogą nam pomóc. Przyjrzyjmy się więc dokładniej temu, jak powinna wyglądać ścieżka edukacji osoby marzącej o zawodzie policjanta.

Jakie szkoły trzeba ukończyć, aby pracować w Policji?

W ustawie o Policji, w artykule 25. pkt. 1 przeczytać możemy, że policjantem może zostać osoba posiadająca polskie obywatelstwo oraz nieposzlakowaną opinię, która posiada “co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe”. Średnie wykształcenie do policji jest więc obowiązkowe. Co ważne - ustawodawca nie precyzuje jaki typ szkoły należy ukończyć dlatego też kandydować mogą zarówno osoby, które skończyły liceum, jak i te, które uczyły się w technikum. Warto w tym miejscu wspomnieć, że swego czasu istniał również zapis mówiący o tym, że: “Komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji." Gdy funkcjonował, osoby które mogły poszczycić się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną czy posiadające odpowiednie cechy charakteru mogły liczyć na pozytywną decyzję i przyjęcie do służb mimo braku średniego wykształcenia. Niestety, obecnie zapis ten nie jest już aktualny i osoby nie posiadające wykształcenia średniego nie mają szans na dostanie się w szeregi Polskiej Policji.

Czy do Policji potrzebna jest matura?

Część osób, które kończą szkołę średnią nie zdają egzaminu maturalnego. Czy oznacza to, że nie mają szans na wstąpienie do służb? Na szczęście, nie. Policja bez matury jest dostępna dla osób, które ukończyły szkołę średnią. Oznacza to, że osoby, które ukończyły liceum lub technikum ale nie udało im się zdać lub przystąpić do egzaminu dojrzałości nadal mają szansę na spełnienie swoich marzeń i przystąpienia do służb.

Do jakiego stopnia można dojść w policji bez matury?

Wiemy już, że policja bez matury jest możliwa i osoby, które ukończyły szkołę średnią mogą podjąć się służby. Warto jednak mieć świadomość, że w Policji, podobnie jak w innych miejscach pracy możemy rozwijać się i otrzymywać awans. Przejście na wyższy stopień to dla funkcjonariusza nie tylko lepsza pensja ale również uznanie społeczne. Nie dziwi więc fakt, że wielu funkcjonariuszy chce się rozwijać i zdobywać wyższe stanowiska. Niestety, wykształcenie w Policji ma w tym wypadku znaczenie. Osoby, które posiadają wyłącznie ukończoną szkołę średnią mają ograniczone możliwości rozwoju. Najwyższy stopień jaki mogą uzyskać to aspirant sztabowy. Dlatego też, jeśli marzymy o tym, by zajść daleko - warto zastanowić się nad ukończeniem studiów. Obecnie, dzięki możliwości studiowania online lub niestacjonarne możemy zrobić to nawet już pracując w Policji. Co ważne, wykształcenie wyższe w Policji to zarówno magisterium, jak i licencjat. Oznacza to, że odpowiedni poziom wykształcenia możemy zdobyć w zaledwie trzy lata.

Czy studia pomagają przy awansie w Policji?

matura a praca w policji

Jak wspominaliśmy wyżej, ukończenie studiów jest niezbędne aby uzyskać awans i stopień oficera. Warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że nie chodzi o jakiekolwiek studia wyższe. Aby móc ubiegać się o egzamin oficerski oprócz bycia mianowanym/powołanym na stanowisko oficerskie należy ukończyć WSPol (obojętne czy z tytułem licencjata czy magistra). Czy oznacza to, że nie możemy ukończyć studiów na innej uczelni? Nie do końca. Osoba, która chce zdobyć awans w Policji może być absolwentem innych uczelni, jednak wówczas musi również ukończyć 6-cio miesięczne szkolenie absolwentów szkół wyższych (SASW). Jeśli planujemy karierę w Policji warto również zastanowić się nad wyborem kierunku studiów. Wśród kierunków, które są bardzo mile widziane możemy wymienić te związane z prawem, obronnością oraz administracją. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że każda osoba, która dostanie się w szeregi Policji musi mieć świadomość, że niezależnie od swojego poziomu wykształcenia będzie musiała brać udział w licznych szkoleniach oraz kursach wewnętrznych. Obecnie kładzie się bowiem ogromny nacisk na poziom wiedzy policjantów.

Podsumowując, praca w policji bez średniego wykształcenia jest obecnie niemożliwa. Na szczęście, aby dostać się do Policji nie musimy zdać egzaminu dojrzałości. Otwiera to więc furtkę wszystkim osobom, którym nie udało się zdać matury. Warto jednak mieć świadomość, że aby osiągać wyższe stopnie w Policji i rozwijać się zawodowo, na pewnym etapie może okazać się, że musimy rozpocząć studia. Dlatego też, osoby myślące o rozpoczęciu pracy Policji powinny zadbać o swoją edukację i nie rezygnować ze zdania matury.


Powiązane artykuły:

Jak zostać oficerem Policji?

Rozmowa kwalifikacyjna do Policji. Jak się przygotować na wywiad zorganizowany?

Testy do Policji w 2024 - sprawdź swoją wiedzę online