O pracy w Policji marzy wielu młodych ludzi. Kariera w tym środowisku owiana jest wieloma legendami i mitami, które już wcześniej staraliśmy się wyjaśnić. Decydujesz się właśnie, by rozpocząć karierę w Policji? Pora zatem zastanowić się, na ile będzie to Twój własny wybór, a na ile wpływ dyrektyw i odgórnych zasad, które trzeba respektować i dostosować się do nich, czasem mimo sceptycznego podejścia.

Czy można wybrać wydział, do jakiego zostaniemy przydzieleni w Policji?

Przy składaniu dokumentów, a także w czasie testów psychologicznych oraz rozmowy wstępnej każdy kandydat może określić swoje oczekiwania, co do pracy w wymarzonym wydziale. Najczęściej pytanie „W jakim wydziale widziałby/widziałaby Pan/Pani siebie najchętniej?” pada właśnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Na możliwość osobistego wyboru wydziału mają szansę zwłaszcza ci kandydaci, którzy w testach sprawnościowych, psychologicznych oraz testach wiedzy otrzymali najwyższe liczby punktów. Na takich kandydatów komisja patrzy znacznie przychylniej i z większą dozą empatii, aniżeli na chętnych do służby w Policji, których wyniki plasują się w granicach przeciętnej.

Czym należy kierować się, wybierając wydział w Policji?

Wiadomo, że sukces często odnoszą osoby potrafiące „mierzyć siły na zamiary”, czyli takie, które posiadają pełną świadomość swoich zalet, wad i niedoskonałości, aby nie angażować się w sferę zawodową nie do końca odpowiadającą oczekiwaniom oraz formom pracy. Wybierając wydział w Policji, trzeba zwrócić uwagę na szereg ważnych czynników, np.:

·        Czy będzie nam odpowiadał bezpośredni kontakt z przestępcą?

·        Czy lepiej czujemy się, wykonując pracę w terenie czy też w biurze?

·        W jakim stopniu jesteśmy w stanie poświęcić życie prywatne kosztem pracy?

·        Czy będziemy w stanie pracować nie tylko na dziennej zmianie, ale także na nocnej?

·        Czy czujemy się na siłach, by w czasie wykonywania obowiązków nosić przy sobie czynną broń?

·        Jakim poziomem sprawności fizycznej dysponujemy, aby sprawdzić się w danym policyjnym wydziale

·        Jakim poziomem intuicji dysponujemy, aby w miarę szybko rozwiązywać zawiłe zagadki kryminalne

·        Czy nasze warunki zewnętrzne (np. wzrost) nie będą stanowiły przeszkody, aby dostać się do wymarzonego wydziału w Policji?

·        W jakim stopniu lubimy pracować indywidualnie, a w jakim odnajdujemy się w działaniach grupowych?

Jakie są wydziały w Policji?

Wyróżniamy następujące wydziały w Policji:

1. Wydział kryminalny

odpowiada za ściganie przestępców przeciw mieniu, patologii społecznych, ustala miejsce aktualnego pobytu poszukiwanych osób, odpowiada za nadzór i koordynację prac służb kryminalnych.

2. Wydział do walki z handlem ludźmi

Identyfikuje ofiary handlu ludźmi, przeprowadza czynności mające ujawniać ten rodzaj przestępstwa.

3. Wydział poszukiwań i identyfikacji osób

Odpowiada za trafienie na trop osób zaginionych, przeprowadza postępowania wobec ludzi o nieustalonej tożsamości, przeprowadza czynności w celu odnalezienia zwłok.

4. Wydział do spraw odzyskiwania mienia

Pracuje nad informacjami oraz procesami pomagającymi odzyskać utracone w wyniku dokonania przestępstwa mienie.

4. Wydział do walki z przestępczością gospodarczą

Zwalcza przestępczość z działu obrotu gospodarczego, kontroluje także obroty kapitałowe oraz bankowe, obroty pieniędzmi i papierami wartościowymi, broni też prawa wartości intelektualnej oraz przemysłowej.

5. Wydział do walki z korupcją

Zapobiega i czynnie zwalcza wszelkie przestępstwa korupcyjne, podlega mu służba zdrowia, szkolnictwo, sektor zamówień publicznych, administracja o charakterze państwowym oraz samorządy.

6. Wydział dochodzeniowo-śledczy

Prowadzi postępowania przygotowawcze z zakresu dochodzeń oraz śledztw, tematyka spraw może być bardzo zróżnicowana, bada się sytuacje jawnego popełnienia przestępstwa jak i przypadki, gdzie istnieją jedynie podejrzenia.

7. Wydział techniki operacyjnej

Odpowiada za pozyskiwanie informacji o charakterze niejawnym, grupami podległych policjantów kieruje z ukrycia, przeprowadzając przy tym różnorodne działania o charakterze dywersyjnym.

8. Wydział do walki z przestępczością narkotykową

Prowadzi magazyny środków odurzających, a także nadzoruje pozyskiwanie dowodów rzeczowych w tej postaci, zwalcza przestępczość w postaci nielegalnego handlu narkotykami i środkami odurzającymi.

9. Wydział ogólny

Opracowuje i aktualizuje procesy alarmowania w charakterze profesjonalnym jak i ćwiczebnym, koordynuje procesy szkoleniowe zawodowych pracowników Policji, organizuje przedsięwzięcia z zakresu doskonalenia zawodowego z zakresu m.in. prac biurowych.

Podsumowanie – jaki wydział wybrać w Policji?

Choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać wydział w Policji, do którego chcemy należeć jako pełnoprawni pracownicy – eksperci polecają nastawienie się na otwartość i to, co przyniesie los. Wiele stanowisk w Policji obstawionych jest dziś bardzo silnie do tego stopnia, że w porównaniu do innych – znacznie trudniej jest się do nich dostać.

Im bardziej i wszechstronniej wyszkolony kandydat do pracy w Policji, tym mniejsze rozczarowanie, jeśli funkcja w środowisku zawodowym zostanie przydzielona odgórnie. Praca w poszczególnych wydziałach różni się również pod względem zarobkowym. Osoby zatrudnione w niektórych wydziałach mogą zarabiać nieco mniej w porównaniu do wydziałów kryminalnych lub prewencyjnych, co w przypadku naprawdę ambitnych pracowników powodować może pewny stopień frustracji. Dobrze jest przygotować się na to, że mimo świetnie zapowiadającej się kariery w danym wydziale, z biegiem czasu możemy zostać odgórnie skierowani do innego – i jest to naturalna kolej rzeczy.

Kariera w Policji to nie tylko zaszczyty, rozszyfrowywanie zagadek, odnajdywanie i karanie przestępców, ale bardziej prozaiczne sfery. Ci, którzy w Policji pracują najdłużej, polecają młodszym kolegom i koleżankom przede wszystkim pokorę. Dzięki świadomości i poznaniu swojego miejsca w szeregu można uniknąć wielu rozczarowań, jakich w pracy policjanta nie brakuje.

Wydział Policji należy wybierać przede wszystkim w oparciu o nasze zdolności fizyczne i intelektualne. Rozwijamy się przez cały okres trwania kariery, a nie tylko do czasu zdania egzaminu na Policjanta. Dlatego warto pozostawić sobie możliwie wszystkie otwarte furtki!


Powiązane artykuły:

Jak dostać się do policji kryminalnej? Praca w Wydziale Kryminalnym Policji

Jak zostać oficerem Policji?

Test matryc Ravena. Jak wygląda i jak to jest z odpowiedziami?