Kto może zostać księgowym?

Dobry księgowy zazwyczaj umysł ścisły, bardzo skrupulatny i spostrzegawczy. Doskonale zna prawo podatkowe i potrafi się nim posłużyć. Zatrudniani są głównie przez firmy, które zlecają im rozliczenie swoich działań finansowych. Nie ukryje się przed nimi żadna zmiana w prawie podatkowym, faktura czy błędne rozliczenie. Zdecydowaną, dominującą większością księgowych w Polsce są kobiety, ale również mężczyźni odnajdują się w tym zawodzie.

Praca w księgowości jest bardzo odpowiedzialna. Księgowi dbają o poprawne funkcjonowanie firmy i płynne rozliczanie przychodów, wydatków, wypłacanie pensji i wiele, wiele innych istotnych spraw. Dużym atutem dla księgowego, jest bardzo dobra znajomość obsługi komputera. Lwia część księgowych spraw odbywa się w specjalnie przystosowanych do tego programach, takich jak SAP, Optima czy Symfonia.

Każdy kto ma pełną zdolność prawną, nie był karany za określone przestępstwa i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, może zostać samodzielnym księgowym. Żeby właściwie wykonywać pracę księgowego, należy zdobyć określoną wiedzę o finansach i rozliczeniach. Najlepiej przygotowują do tego studia wyższe, podyplomowe lub zawodowe kursy przygotowawcze.

Kursy zawodowe otwierają drogę osobom ze średnim wykształceniem, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą, jako samodzielni księgowi. Takie kursy przygotowują kandydatów do zaliczenia egzaminu państwowego, który potwierdzi ich umiejętności i pozwoli na rozpoczęcie pracy.

Jak wybrać dobry kurs na księgowego?

Zanim wybierzesz kurs na księgowego, zorientuj się czy jest do placówka spełniająca wymagania zawarte w rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie czy znajduje się ona na liście ewidencyjnej placówek oświatowych i edukacyjnych.

Dodatkowo, taka placówka powinna mieć certyfikat jakości ISO. Jedną z takich instytucji jest KiK, czyli Krajowa Izba Księgowych. Zajmuje się ona szkoleniem, zarówno nowych księgowych jak i doszkalaniem tych z dużym stażem. Jeżeli dopiero zaczynasz kurs na księgowego, od razu pomyśl o kursach doszkalających. Pomoże Ci to w przyszłej karierze i prawdopodobnie zwiększy Twoje szansę na awans.

Jak wygląda egzamin na księgowego?

Po deregulacji zawodu księgowego w 2014, rozpoczęto wydawać certyfikat z Centrum Informacji Księgowej, na potwierdzenie zdolności do świadczenia usług księgowych. Taki certyfikat otrzymają osoby, które pozytywnie zaliczą egzamin na księgowego. Jego zakres został określony przez Ministerstwo Finansów przed datą deregulacji zawodu.

Konieczność zaliczenia tego egzaminu wyszła z inicjatywy innych księgowych. Obawiali się oni obniżenia poziomu jakości świadczonych usług a tym samym spadkiem zaufania do samodzielnych księgowych.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które potwierdzą:

  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
  • Dowód niekaralności za przestępstwa związane z wiarygodnością dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwem skarbowym oraz za inne czyny określone w 9-tej ustawie o rachunkowości.
  • Ukończenie minimum 2-letnich studiów z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii, prawa lub administracji. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły kursy w partnerskich szkołach C.I.K ( Centrum Informacji Księgowej ) i osoby, które ukończyły inne kierunki studiów. Takie wnioski są rozpatrywane indywidualnie.

Jeżeli spełniasz poniższe warunki, pozostaje tylko złożyć podanie i uiścić opłatę za podejście do egzaminu. Następnie otrzymasz kod, który odblokuje możliwość rozpoczęcia egzaminu online.

Test składa się 20 pytań jednokrotnego wyboru i na jego rozwiązanie macie 30 minut. Pozytywne zaliczenie egzaminu zapewnia 60% zdobytych punktów. Testy są monitorowane, w ich trakcie nie należy opuszczać okna przeglądarki.

Na egzaminie obowiązują zagadnienia z rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, podstaw prawa cywilnego oraz gospodarczego. Pełna listę zagadnień możecie znaleźć na głównej stronie Centrum Informacji Księgowej.

Wszystkie opracowane pytania, wraz z odpowiedziami znajdziecie Państwo na naszej stronie.

Opłaty związane z egzaminem na księgowego

  • Opłata za wydanie kody dostępu do egzaminu online – 100 zł. Z opłaty zwolnieni są właściciele biur rachunkowych i ich pracownicy oraz uczniowie i studenci szkół u uczelni partnerskich C.I.K.
  • Wpis do bazy księgowych – 150 zł
  • Wystawienie certyfikatu elektronicznego – 200 zł

Wystawienie certyfikatu elektronicznego oraz fizycznego w ramce z hologramem – 400 zł


Powiązane artykuły:

Certyfikat księgowy - jak go uzyskać? Pracuj jako samodzielny księgowy