Praca w Policji to częste marzenie wielu dzieci, które potem mogą zostać przekute w zawód. Aby zostać przyjętym do Policji trzeba być solidnie przygotowanym do serii testów, które pozwalają zweryfikować czy kandydaci nadają się do Policji.

Jakie są obowiązki policjanta?

Przede wszystkim jest to zapobieganie przestępczości, dbanie o porządek publiczny oraz szeroko pojęta ochrona obywateli kraju. Zazwyczaj ludzie pokładają duże nadzieje w służbach mundurowych i obdarowują ich dużym zaufaniem. To ogromna odpowiedzialność, która ciąży na funkcjonariuszach nie chcących zawieść pokładanych w nich nadziei.

Kto może zostać policjantem?

Policjantem może zostać każdy obywatel naszego kraju, który spełnia określone wymagania:

 • Nieposzlakowana opinia;
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu;
 • Korzysta z pełni praw publicznych;
 • Średnie wykształcenie;
 • Kandydat musi podpisać gwarancję utrzymania poufności;
 • Zdolność fizyczna i psychiczna do podjęcia pracy w zawodzie;
 • Kandydat musi być gotowy do pracy w zawodzie podlegającym szczególnej dyscyplinie.

Jak zostać policjantem?

Rekrutacja do Policji składa się z kilku etapów. Każdy z nich jest punktowany i od ich ilości zależy wynik ostatecznej rekrutacji. Dodatkowe punkty można uzyskać za posiadania umiejętności, które mogą okazać się szczególnie przydatne podczas wykonywania codziennych obowiązków w Policji.

Po zakończeniu egzaminów wywieszane są listy rankingowe. Im więcej punktów otrzymaliście w trakcie egzaminu, tym większa szansa na dostanie się do szeregów Policji.

Niezbędne dokumenty do rekrutacji do Policji

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w Policji muszą złożyć kilka niezbędnych dokumentów. A są to między innymi:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy;
 • świadectwo pracy lub poprzedniej służby;
 • książeczka wojskowa, która potwierdza uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • dokumenty będące potwierdzeniem umiejętności, kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia.

Etapy rekrutacji do Policji

Test wiedzy do Policji

Wszyscy kandydaci do Policji muszą zaliczyć egzamin z wiedzy, który składa się z 40 pytań zamkniętych z jedną możliwą odpowiedzią. Wszystkie niezbędny akty prawne oraz wykaz literatury przydatnej na egzaminie znajdziecie na stronie internetowej Policji.

Czego najczęściej dotyczą pytania?

 • wiedzy z zakresu bezpieczeństwa publicznego;
 • wiedzy z zakresu funkcjonowania i struktury władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Niezależnie od wyniku egzaminu z wiedzy, kandydat przechodzi do dalszego etapu rekrutacji. Warto jednak przyłożyć się do testów, gdyż warto uzyskać możliwie jak najwyższą liczbę punktów. Będzie ona decydowała o przyjęciu do Policji.

Każdy arkusz egzaminacyjny jest tworzony przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Na ich stronie możecie znaleźć przykładowe pytania na egzamin. Jeżeli chcecie otrzymać pełne, rozwiązane arkusze z odpowiedziami to skorzystajcie z oferty na naszej stronie.

Test sprawności fizycznej

W tym przypadku sugerujemy, aby solidnie przygotować się do egzaminu. Najlepiej już na kilka miesięcy przed egzaminem, gdyż bez odpowiedniej formy nie otrzymacie wysokiej liczby punktów. Może to skreślić Wasze szansę w konkursie punktów i tym samym marzenia o dołączenia do Policji.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy okazać strój i buty sportowe oraz zaświadczenie lekarskie, które dopuszcza kandydata do podejścia do egzaminu. Musi ono zostać wystawione nie później niż na 14 dni przed egzaminem.

Zaliczenie etapu polega na ukończeniu toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta i 41 sekund. Ćwiczenia sprawdzają siłę, wytrzymałość i zwinność kandydatów, które są bardzo istotne podczas codziennej pracy w Policji. Niezależnie od płci kandydatów, należy zmieścić się w powyższym limicie. Intensywność ćwiczeń jest niższa dla kobiet.

Testy psychologiczne

Kolejne są badania psychologiczne, które przeprowadzane są w komendach wojewódzkich przez policyjnych psychologów. Testy psychologiczne pozwalają zweryfikować intelektualny i osobowościowy profil kandydata.

Same testy psychologiczne składają się z testu na inteligencje oraz rozmowy z psychologiem, która pozwala mu poznać profil psychologiczny kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna

Ostatnim etapem testów jest rozmowa kwalifikacyjna. Polega ona na tym, że grupa policjantów i psychologów wypytuje kandydata o różne fakty z jego życia. Przy okazji obserwują reakcję stresową, która towarzyszy pytaniom i oceniają odporność na stres kandydata.

Jeżeli rozmowa przebiegnie pomyślnie to przyszedł czas na komisję lekarską. Dzięki szeregowi specjalistycznych badań są one w stanie określić, czy kandydat nadaje się do pracy w Policji.

Ostatnim krokiem jest ankieta bezpieczeństwa osobowego. Po niej pozostaje prosta droga do pracy w służbach mundurowych.

Jakie akty prawne regulują proces rekrutacji?

Akty prawne, które regulują proces rekrutacji do Policji:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Powiązane artykuły:

Jak dostać się do policji kryminalnej? Praca w Wydziale Kryminalnym Policji

Jak zostać oficerem Policji?

Test matryc Ravena. Jak wygląda i jak to jest z odpowiedziami?