Obowiązki policyjnego antyterrorysty

Praca antyterrorysty jest ciężka, ale na pewno daje dużo satysfakcji. Policyjni antyterroryści działają w sytuacjach oraz warunkach wymagających użycia specjalnego sprzętu oraz technik działania. Ich praca wiąże się z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia.

Najczęściej potrzebni są do zadań, które wykraczają poza możliwości i umiejętności zwykłych policjantów. Zazwyczaj do ich obowiązków należy odbijanie zakładników, zatrzymywanie czy konwojowanie niebezpiecznych przestępców oraz praca przy ochronie wyjątkowo ważnych osób, czyli tak zwanych VIPów.

Antyterroryści mogą również zostań wezwani podczas klęsk żywiołowych do pomocy przy ratowaniu osób za pomocą śmigłowców, łodzi czy sprzętu do nurkowania. Służba w jednostce antyterrorystycznej jest pełna wyzwań, ale wymaga bardzo długiego szkolenia, odpowiednich umiejętności oraz cech osobowości.

Jakie są wymagania na antyterrorystę?

Aby móc starać się o przyjęcie do jednostki antyterrorystycznej trzeba spełnić kilka podstawowych i niezbędnych wymagań:

  • Kandydat musi odsłużyć co najmniej 3 lata w aktywnej służbie w Policji;
  • Kandydat musi posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy jak antyterrorysta;
  • Umiejętność doskonałej pracy w zespole.

Jeżeli spełniasz podstawowe wymagania to możesz przystąpić do rekrutacji. Samo przejście postępowania kwalifikacyjnego to już wyzwanie i mały odsetek kandydatów kończy ten etap pozytywnie.

Podstawowe wymagania to nie wszystko. Poszukiwani są kandydaci sprawni fizycznie, ale również cechujący się nieprzeciętną inteligencją. Większość antyterrorystów ma skończony co najmniej jeden kierunek studiów oraz tytuły naukowe. W jednostce antyterrorystycznej nie ma miejsca dla osiłków i wyłącznie brutalnej siły.

Etapy rekrutacji do jednostki antyterrorystycznej

  1. Złożenie CV oraz Karty Ewidencyjnej. Na tym etapie wstępnie sprawdzane są podstawowe wymagania wobec kandydatów.
  2. Po wstępnej weryfikacji część kandydatów zostanie zaproszona na rozmowę wstępną, która pozwala ocenić doświadczenie, motywację oraz predyspozycje kandydata do pracy antyterrorysty.
  3. Następnym krokiem jest test psychologiczny, który pozwala ocenić czy kandydat posiada odpowiednie cechy charakteru i wzorce zachowań pasujące do profilu pracy w jednostce antyterrorystycznej.
  4. Kolejnym etapem jest test sprawnościowy, który jest bardzo wymagający i niewielu kandydatów jest w stanie mu sprostać. Próby sprawnościowe obejmują strzelanie do celu, tor przeszkód, bieg długodystansowy, pływanie, ćwiczenia siłowe na siłowni, tor wysokościowy czy wejście po linie.

Należy pamiętać, że należy posiadać aktualne badania lekarskie, które potwierdzają zdolność kandydata do podejścia do testu fizycznego. Dodatkowym etapem może być badanie psychofizjologiczne na wykrywaczu kłamstw, jeżeli zachodzą jakiekolwiek podejrzenia dotyczące np. motywacji kandydata do podjęcia pracy w zawodzie antyterrorysty.

Zaliczenie wszystkich etapów egzaminu nie gwarantuje przyjęcia do jednostki. Ostateczną decyzje podejmuje dyrektor Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, który weryfikuje wyniki egzaminu kandydata i decyduje czy zostanie przyjęty do służby.

Po przyjęciu do jednostki, każdy policjant zostanie skierowany na specjalne szkolenie, które może trwać nawet 9 miesięcy w trybie skoszarowanym.

Realia pracy policyjnego antyterrorysty

Po co najmniej trzech latach służby jako zwykły policjant, każdy antyterrorysta rozpoczyna setki godzin wyczerpujących szkoleń. Podczas ćwiczeń trzeba się spodziewać nauki strzelania, skoków na spadochronach, taktyki działania, treningów sztuk walki oraz ciągłych testów psychologicznych wzmacniających cechy charakteru.

Bardzo ważną umiejętnością, którą musi posiąść każdy antyterrorysta jest bezbłędne skakanie ze spadochronem. Zazwyczaj nie wykorzystywane są one w akcjach, ale doskonale kształtują charakter i budują pewność siebie oraz odporność psychiczną.

Policyjni antyterroryści to elita wśród wszystkich jednostek Policji. Tylko najlepsi policjanci z różnych jednostek mają szansę na dostanie się do jednostki AT.


Powiązane artykuły:

Zarobki policjantów w 2022 roku – ile można zarobić w Policji?

Jak dostać się do policji kryminalnej? Praca w Wydziale Kryminalnym Policji

Jak zostać oficerem Policji?

Emerytura policyjna – zasady przyznawania oraz jej wysokość

Jak dołączyć do GROM-u? Zacznij od kariery w policji.