Kim jest agent celny?

Agent celny ma zapewnić sprawny przepływ towarów na granicy państw, zgodnie z panującym w nich prawem podatkowym. Jest również pośrednikiem, między urzędem celnym a podmiotem, który dokonuje obrotu towarem z zagranicznymi kontrahentami.

Zawód agenta celnego to niezwykle odpowiedzialne zajęcie, które wymaga od agenta szerokiej wiedzy związanej z prawem podatkowym. Nie tylko o tym obowiązującym w macierzystym państwie.

Poza oczywistym aspektem podatkowym, celnik musi doskonale znać wymagania sanitarne, farmaceutyczne i weterynaryjne w przewozie lądowym, morskim i lotniczym. Różnorodność przewożonych towarów jest ogromna, a wymagania przewozowe wobec nich rygorystyczne i równie rozliczne jak ich ilość.

Jak zostać agentem celnym?

Zawód agenta celnego od 9 maja 2014 roku nie podlega regulacjom. Oznacza to, że nie wymaga się zdania egzaminu państwowego.

Organizowane są kursy i jednoroczne studia kształcące przyszłych agentów celnych. Wiedza pozyskana w trakcie nauki może okazać się bardzo przydatna w zawodzie celnika i wpłynąć na szybki awans w strukturach służby celnej.

W trakcie trwania szkolenia, kandydaci uczą się jak rozpoznawać niebezpieczne substancje, unikalne dzieła sztuki czy zagrożone gatunki zwierząt oraz roślin. Pokazuje się im również jak rozpoznawać podejrzane zachowania, prezentuje się popularne techniki przemytu towarów i jak w takich sytuacjach reagować.

Kończą się one egzaminem i po uzyskaniu pozytywnego wyniku można być pewnym, że sprawdzimy się w pracy agenta celnego.

Opracowane testy na celnika dostępne są na naszej stronie.

Po deregulacji, na listę agentów celnych może zostać wpisana każda osoba fizyczna , po spełnieniu następujących warunków:

 • Musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • Posiada udokumentowane kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej
 • Nie została skazana za przestępstwo związane z obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, związane z podatkami, przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu i obrotowi gospodarczemu.
 • Wystąpiła z wnioskiem o wpisanie na listę agentów celnych

Jakie są obowiązki agenta celnego?

Agent celny przede wszystkim zajmuję się niezbędnymi czynnościami, związanymi z odprawą celną towarów. Związane z tym jest sprawdzenie dokumentów przewozowych pod względem ich poprawności w stosunku do zadeklarowanego, przewożonego towaru.

Co robi agent celny?

 • Przygotowuje dokumenty, wnioski i pisma celne;
 • Przeprowadza odprawę celną towarów;
 • Kontroluje towar pod kątem prawidłowego transportu i jego legalności
 • Zgłasza towary do odprawy celnej;
 • Koordynuje wszelkie czynności związane z obrotem towarem z krajami zagranicznymi;
 • Przygotowuje rozliczenia podatkowe. Związane m.in. z VAT-em i akcyzą;
 • Przygotowanie raportów w celach statystycznych

Jakie umiejętności powinien posiadać celnik?

Bardzo przydatną umiejętnością jest znajomość języków obcych a przynajmniej angielskiego. Znajomość innych języków przydaje się w komunikacji z kierowcami różnych narodowości, szczególnie w przypadku sytuacji nietypowych.

Agent celny powinien być na bieżąco ze zmianami w prawie podatkowym, transportowym a także z każdym innym, który może przydać się w codziennej pracy. Wszechstronni celnicy mają ogromne szanse na stałą posadę, szybki awans i wysokie premie.

Odporność na stres jest kluczowym czynnikiem cechującym agenta celnego. Wiele sytuacji, które mogą wystąpić w trakcie kontroli są skrajnie emocjonujące. Wymagają one jednak pełnego opanowania i trzeźwego podejścia do sytuacji.

 

Plusy i minusy pracy jako agent celny

Do plusów możemy zaliczyć:

 • Praca w dynamicznym środowisku
 • Ciekawe sytuacje, brak znużenia pracą
 • Ciągły kontakt z ludźmi
 • Wiele satysfakcji z wykonywanych obowiązków
 • Wysokie zarobki

Do minusów możemy zaliczyć:

 • Duży stres
 • Gotowość do przeprowadzki
 • Niebezpieczne środowisko pracy
 • Duża odpowiedzialność

Ile zarabia agent celny?

Zarobki świeżo upieczonego agenta celnego wynoszą około 3 tys. zł netto. Wzrastają one wraz ze stażem, zajmowanym stanowiskiem oraz są zależne od wielkości i renomy firmy.

Doświadczeni agenci celni mogą liczyć na zarobki rzędu 5 tys. zł netto. Do tego dochodzą również premie. Często agenci celni są również gratyfikowani dodatkami pozapłacowymi, takimi jak samochód służbowy.

Agentów celnych zatrudniają prywatne firmy, świadczących usługi dla nich podmiotów gospodarczych. Celnicy pracują w biurach agencji celnych, magazynach celnych lub celnych organach podatkowych.

Chętne do zatrudnienia agentów celnych są również przedsiębiorstwa logistyczne, transportowe oraz firmy kurierskie. Szeroka wiedza dotycząca prawa podatkowego i innych związanych z towarem regulacji, często przyspiesza działanie firmy.

Uprawniony agent celny może założyć własną działalność i oferować swoje usługi na wolnym rynku.