Jak powstał wariograf?

W 1921roku powstał pierwszy wariograf, który został wynaleziony przez Johna Augustusa Larsona. Wariograf nie był jednak pierwszym urządzeniem, które służyło do wykrywania kłamstw. Wcześniej został wynaleziony hydrosfigmograf, który badał ciśnienie krwi osoby podejrzanej. W 1911 roku posłużył do badania prawdomówności pewnego seryjnego mordercy.

Jednak dopiero w XX wieku wariograf rozwinął skrzydła, dzięki asystentowi Larssona – Leonardowi Kellerowi. Od tego czasu stale udoskonalano nowe wersje wariografu.

Komputerowy wariograf wynaleziono na początku lat 90. Dzięki temu nie była potrzebna manualna regulacja wariografu przez pracownika. Wariograf komputerowy był znacznie bardziej dokładny i pozwalał usunąć zawodny czynnik ludzki z badania. Większość uprawnionych służb posługiwała się wariografem w trakcie czynności służbowych.

Dlaczego ludzie chcą oszukać wariograf?

Podstawowym powodem wykorzystania wariografu jest sprawdzenie prawdomówności podejrzanej o przestępstwo osoby. Każdy jednak może odmówić badania wariografem, ale to często oznacza, że rzeczywiście jest winny zarzucanych mu czynów.

Pomimo odmowy podejścia do badania wariografem, nie może ona zostać wykorzystana jako dowód w sądzie. Podjęcie się badania wariografem udowadnia jednak, że osoba prawdopodobnie jest niewinna lub myśli, że uda się jej wariograf oszukać.

Osoby winne zarzucanych im czynów myślą, że są w stanie oszukać urządzenie lub nie wierzą w jego skuteczność. Dzięki pozytywnemu badaniu mogą udowodnić, że mówią prawdę pomimo kłamstwa. Niestety dla nich, udaje się to bardzo rzadko, gdyż urządzenia są wyjątkowo skuteczne.

Czy oszukanie wariografu jest w ogóle możliwe?

Tak jak wspomnieliśmy, oszukanie wariografu komputerowego jest niebywale trudne. Współczesne wariografy są bardzo czułe i wyłącznie specjalnie przeszkolone osoby mają szansę oszukać wariograf, jednak szansa na to jest znikoma. Bardzo trudno kontrolować całą ludzką fizjologię, jest to niemal niemożliwe i dlatego badanie wariografem jest tak skuteczne.

Co trzeba zrobić by oszukać wariograf?

Oszukanie komputera jest niemal niemożliwe, gdyż wykrywa nawet najmniejsze zmiany w funkcjonowaniu naszego organizmu. Jednak oszukanie operatora manualnego wariografu jest możliwe i w historii odnotowane zostały już takie przypadki. Oszukanie wariografu jest możliwe przez osoby, które są w stanie kontrolować autonomiczny układ nerwowy. Odpowiada on między innymi za bicie naszego serca, branie oddechu wtedy kiedy tego potrzebujemy, rozszerzanie źrenic w ciemności czy napływanie śliny do ust na myśl o ulubionej potrawie.

Oprócz tego trzeba sobie zdawać sprawę z naturalnych odruchów ciała, czyli drapania się, wiercenia na krześle czy nerwowego rozglądania.

Osoby odpowiednio wyszkolone umieją kontrolować poszczególne odruchy ciała, ale żadna osoba nie jest w stanie zapanować nad wszystkimi fizjologicznymi odruchami i funkcjami ciała.

Oszukanie wariografu – jak to wygląda od stron technicznej?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wariograf służy przede wszystkim do pomiaru reakcji fizjologicznych ludzkiego organizmu. Na podstawie odczytów z kilku czujników jest w stanie zbadać wszystkie reakcje naszego organizmu i na podstawie algorytmu ocenić odchylenia od normy w przypadku określonych pytań. Określone odchylenia mogą świadczyć o tym, czy badany udzielił prawdziwej czy nieszczerej odpowiedzi na pytania związane z określoną sprawą.

Wariografu jako takiego nie da się oszukać, jedyne co przez to możemy rozumieć to wpłynięcie na własne emocje w taki sposób, że jego reakcja spowoduje otrzymanie odczytów sugerujących potwierdzenie prawdy lub nieprawdy. Tym samym możemy dojść do wniosku, że można oszukać operatora wariografu, który analizuje wyniki a nie samo urządzenie, które doskonale odczytuje targające nami emocje.

Tutaj możemy się zastanawiać czy faktycznie da się oszukać wariograf? To jedynie urządzenie, które odczytuje określone parametry naszego organizmu, które następnie odczytywane są przez wyszkolonego operatora wariografu. Oszukany może zostać jedynie człowiek interpretujący wyniki a nie sama maszyna.

Wady i zalety badania wariografem

Skuteczność badania wariografem według badań wynosi od 70 do 90%. W przypadku badania wariografem pytania muszę być specyficznie zbudowane a słowa dobrze dobierane. Mogą to zrobić jedynie profesjonaliści. Właściwie przeprowadzone badanie i odpowiednia jego interpretacja gwarantuje jednak niemal 100% pewność czy dana osoba kłamie lub nie.

Osoby przeszkolone pod kątem oszukiwania wykrywacza kłamstw mogą jednak sprawić, że wyniki mogą zostać utrudnione w interpretacji i doprowadzić do zakłamania wyników. Ludzka psychika pozwala na manipulację uczuciami czy przywoływanie wspomnieć mogących zafałszować wyniki. Nie są to jednak techniki ogólnodostępne i zazwyczaj dostępne wyłącznie dla wojska czy wywiadu.


Powiązane artykuły:

Emerytura policyjna – zasady przyznawania oraz jej wysokość

Jak zostać oficerem Policji?

Jak dostać się do policji kryminalnej? Praca w Wydziale Kryminalnym Policji

Rozmowa kwalifikacyjna do Policji. Jak się przygotować na wywiad zorganizowany?

Testy do Policji w 2022 - sprawdź swoją wiedzę!