Stresujące aspekty służby i ich konsekwencje

Traumatyczne zdarzenia, takie jak śmierć kolegi z pracy czy pacjenta, odbijają się echem w psychice na długie lata.

Na każdym komisariacie, czy w szpitalu pełni służbę psycholog, który pomaga poradzić sobie z bolesnymi skutkami urazu i powstałego w jego wyniku stresu. Jeszcze kilkanaście lat temu, nie było żadnego psychologa w takich placówkach. Obecnie każdy pracownik służb może udać się na bezpłatne konsultację i szukać wsparcia u specjalisty.

Musimy pamiętać, że policjanci spotykają się z takimi sytuacjami na co dzień. Oprócz tego mają całkiem normalne problemy, takie jak każdy z nas. Taka niebezpieczna kompilacja, może spowodować poważne problemy natury psychologiczne. Dlatego możliwość konsultacji ze specjalistą jest koniecznością. Dzięki temu, traumatyczne wydarzenia mogą zostać wspólnie przepracowane, a ich wpływ na psychikę zminimalizowany.

Kandydaci do służby w policji muszą być świadomi tego, co idzie za rozpoczęciem służby. Tragiczne zdarzenia są w tej pracy codziennością. Każdy z nas ma określoną wytrzymałość na takie zdarzenia. Niektórzy są w stanie to znieść, a inni zostaną przytłoczeni tragicznymi wspomnieniami do końca życia. Nie tylko uniemożliwia to kontynuowanie służby, a dodatkowo może całkowicie zniszczyć życie.

Testy psychologiczne, które są częścią każdego postępowania rekrutacyjnego mają zweryfikować czy jesteś gotowy na wystawienie na takie bodźce. Sami możecie zrozumieć dlaczego większość kandydatów do służby, odpada właśnie na tym etapie.

Opracowane testy psychologiczne do policji z odpowiedziami znajdziecie w naszym sklepie.

Jaką funkcję spełnią policyjny psycholog?

Zakres działalności policyjnych psychologów obejmuje szereg zróżnicowanych działań, między innymi w obszarach – opieki psychologicznej i psychoedukacyjnej, psychologia zarządzania zasobami ludzkimi i psychologia policyjna stosowana.

Sprawowanie opieki psychologicznej jest podstawowym zadaniem psychologów Policji. Psychoterapia, pomoc emocjonalna i wsparcie psychologiczne to jedne z wielu form wsparcia pracowników Policji. ukierunkowanego na profilaktykę chorób i zaburzeń oraz promocję zdrowia psychicznego policjantów i pracowników Policji.

Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi to głównie diagnostyka. Obejmuje ona badanie kandydatów, między innymi na wstępnych testach psychologicznych. Mają one na celu zbadanie predyspozycji intelektualnych i osobowościowych każdego kandydata na określone stanowiska.

Trzecim z głównych obszarów działań policyjnych psychologów jest psychologia policyjna stosowana. Obejmuje ona pomoc policjantom, którzy ucierpieli w trakcie czynności operacyjnych, śledczych, dochodzeniowych i rozpoznawczych.

Etapy testu psychologicznego

Policyjny test psychologiczny jest kolejnym krokiem w trakcie egzaminu do policji. Poprzedza go test sprawności fizycznej i test wiedzy do policji. Usposobienie kandydata to jeden z najbardziej istotnych aspektów, które wpływają wynik rekrutacji. Odnosząc się do co zostało wspomniane wcześniej, odpowiedni charakter i odporność na stres

Test psychologiczny jest jedynym etapem w trakcie rekrutacji, po którym można zostać wykluczonym z dalszego postępowania. W takim wypadku kandydat może ponownie podejść do egzaminu, ale dopiero po upływie 12 miesięcy.

Test na inteligencję

W jego skład wchodzą gry zręcznościowe, zagadki matematyczne i zadania logiczne. Każdy z nich ma sprawdzić nasza zdolność do logicznego myślenia i zdolności do podejmowania decyzji.

Test psychologiczny

Arkusz zawiera 100 stwierdzeń, które mają określić osobowość kandydata, jego postawy w różnych sytuacjach, sposób wyrażania emocji, charakter kandydata, zachowania w społeczeństwie i odporność na sytuacje stresowe.

Na każde z pytań można odpowiedzieć na trzy różne sposoby – Tak / Nie lub Nie wiem.

Rozmowa z psychologiem

Po obu testach będziesz rozmawiał z psychologiem. W trakcie rozmowy może weryfikować udzielone przez Ciebie odpowiedzi.

Rozmowa kwalifikacyjna (daw. wywiad zorganizowany)

Członkami komisja jest policjant ze służby prewencyjnej i psycholog. W trakcie trwania rozmowy będą zadawać pytania dotyczące motywacji dołączenia do służby i Twojego życia prywatnego. Pytania mogą dotyczyć praktycznie wszystkiego, gdyż jednym z celów rozmowy jest poznanie kandydata.

Rozmowa może zmienić swój przebieg i członkowie komisji mogą zacząć wywierać na Tobie presję. Ma to na celu wywołanie stresu i obserwację reakcji na niego. Progiem minimalnym na zaliczenie jest 36/60 możliwych punktów.

 


Powiązane artykuły:

Zarobki policjantów w 2024 roku – ile można zarobić w Policji?

Test sprawnościowy do Policji – jak wygląda i jak się przygotować?

Rozmowa kwalifikacyjna do Policji. Jak się przygotować na wywiad zorganizowany?