Kto musi posiadać certyfikat?

W każdej firmie przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat przewoźnika. W jednoosobowych działalnościach, tylko właściciel. W dużych koncernach, przynajmniej jedna osoba z zarządu spółki. Bez tego niezbędnego certyfikatu, nie można ubiegać się o licencję przewoźnika. Certyfikat przewoźnika wydaje Instytut Transportu Samochodowego i przeznaczony jest dla osób zarządzających spółkami transportowymi.

Jeżeli miałeś styczność z pracą w transporcie drogowym, egzamin nie przysporzy Ci żadnych problemów. Jednak warto odświeżyć wiedzę, szczególnie z materiału związanego z prawem. Osoby, które dopiero chcą rozpocząć pracę w transporcie i chcą założyć firmę, powinny się solidnie przyłożyć do nauki i poświęcić czas na opanowanie materiału.

Jeżeli posiadasz dyplom ukończenia studiów II stopnia, studiów magisterskich lub szkoły podyplomowej, możesz ubiegać się o zwolnienie z egzaminu pisemnego. Jednak zakres materiału musi obejmować materiał, który wyszczególniony został w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE ) nr 1071/2009.

Jeżeli Twoje studia obejmowały tylko część tych zagadnień, możesz ubiegać o częściowe okrojenie egzaminu pisemnego z zagadnień, które przerabiałeś na studiach.

Wiele firm oferuje szkolenia przygotowawcze. Jednak kosztuje to około 800-1500 zł, w zależności od miasta i renomy szkoły.

Na naszej stronie znajdziecie opracowane pytania i odpowiedzi, wymagane do zaliczenia egzaminu. Całość kosztuje tylko 20,00 zł brutto.

Kto nie musi posiadać certyfikatu?

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, nie wszyscy przedsiębiorcy transportowi muszą posiadać certyfikat przewoźnika. Licencję muszą uzyskać wszyscy przewoźnicy trudniący się zarobkowym transportem drogowym, z tego obowiązku wyłączeni są:

 • Przewoźnicy dokonujący transportu, nie więcej niż 9 osób. Dotyczy to niezarobkowego przewozu drogowego.
 • Pojazdy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Dotyczy to zarobkowego przewozu rzeczy w transporcie drogowym i niezarobkowego przewozu rzeczy w transporcie drogowym.
 • Pojazdów ratownictwa medycznego i trudniących się usługami transportu sanitarnego.

Nieaktualne certyfikat przewoźnika międzynarodowego? Wymień go na nowy!

Do grudnia 2011 roku obowiązywały cztery kategorie certyfikatu przewoźnika:

 • Krajowy transport drogowy osób
 • Międzynarodowy transport drogowy osób
 • Krajowy transport drogowy rzeczy
 • Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Obecnie istnieje tylko jeden, uogólniony rodzaj certyfikatu, czyli Unijny lub Wspólnotowy. Jeżeli posiadasz Certyfikat Międzynarodowy wydany przez 4 grudnia 2011, możesz ubiegać się o odpłatne wydane nowego. Uzyskasz go w Instytucie Transportu Drogowego w Warszawie.

Jaki jest zakres materiału na egzamin?

Wiedza jaką musisz posiąść przed egzaminem jest bardzo rozległa. Obejmuje wiele działów, które mają bezpośrednie przełożenie na pracę w transporcie drogowym. Na egzaminie możesz spodziewać się pytań z tych działów:

 • prawo cywilne;
 • prawo handlowe;
 • prawo pracy i zagadnień socjalnych;
 • prawo podatkowe;
 • prawo celne i dewizowe;
 • prawo międzynarodowe dotyczące transportu rzeczy i osób;
 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • bezpieczeństwo ruchu;
 • standardy techniczne pojazdów służących do transportu osób i rzeczy.

Przed przystąpieniem do egzaminu, koniecznie zapoznaj się z tymi dokumentami: kodeks cywilny, kodeks pracy, ustawa o rachunkowości i tej związanej z czasem pracy kierowców. Jako przedsiębiorca powinieneś wiedzieć, jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

Jak wygląda egzamin na przewoźnika?

Egzamin trwa łącznie 4 godziny i jest podzielony na dwie części. Samo przystąpienie do egzaminu wiąże się z kosztem w wysokości 800 zł, w tym 300 zł za wydanie certyfikatu. Egzaminy są przeprowadzone przez komisje egzaminacyjne działające przy Instytucie Transportu Samochodowego.

Egzamin na CKZ ( Certyfikat Kompetencji Zawodowych )

 • Rozpoczynamy od testu wielokrotnego wyboru, w którego skład wchodzą 64 pytania. Każda poprawna odpowiedź to 1 punkt. Większość pytań posiada tylko jedną prawidłową odpowiedź, ale trzeba być uważnym. Niektóre pytania wymagają zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi. Do zaliczenia egzaminu wystarczy 50% poprawnych odpowiedzi.
 • Drugą częścią egzaminu są zadania problemowe. Zestaw są generowane przez komputer. Jedno z pytań zawsze związane jest z czasem pracy kierowcy i zasadami jego rozliczania. Drugie dotyczy wypłacania wynagrodzeń i rentowności firmy.

Pozostałe pytania mogą dotyczyć:

 1. Jazdy na jednego kierowcę
 2. Jazdy na dwóch kierowców
 3. Przeprawy promowej
 4. Wyliczenia wynagrodzenia kierowców
 5. Wyliczenia rentowności firmy, w oparciu o przychody, wstępne i miesięczne koszty

Ogłoszenie wyników następuje po maksymalnie dwóch tygodniach. W przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu, certyfikat przesyłany jest na adres korespondencyjny kandydata. Poprawkowy egzamin wiąże się z opłata w wysokości 500 zł. Nie określono limitu podejść do egzaminu.